Helpende Plus; erkend mbo-certificaat

Wil jij als Helpende in de zorg van meerwaarde zijn in het werk dat je doet, dan past deze scholing bij jou! De scholing Helpende Plus is bestemd voor volwassenen met een mbo-diploma Helpende zorg & welzijn of Dienstverlening zorg & welzijn op niveau 2 die zich verder willen bekwamen in verzorgende vaardigheden. Je bent dan breder inzetbaar in de zorg en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden vergroot. Het betreft hier een erkend keuzedeel waarvoor een officieel mbo-certificaat wordt uitgereikt.

De Helpende Plus observeert en signaleert en weet wanneer andere deskundigheidsniveaus ingeschakeld moeten worden, werkt zelfstandig en stemt de werkzaamheden steeds af met de eindverantwoordelijke van het team.

Inhoud

Inhoud

De basiskennis over:

 • wet BIG
 • COPD, diabetes, dementie, reuma, CVA, ziekte van Parkinson
 • omgaan met ziektebeelden van cliënten
 • wondzorg
 • aandoeningen aan de zintuigen in relatie tot druppels en zalven
 • anatomie van het urinewegstelsel
 • het omgaan met oncologie, chemotherapie en bestraling
 • de consequenties voor u zelf en de omgeving bij chemotherapie en bestraling
 • het stervensproces en palliatieve zorg
 • signaleren van afwijkingen bij de cliënt en daar adequaat mee kunnen omgaan
 • handelen in acute situaties
 • waartoe u bevoegd bent en wanneer u expertise van andere deskundigen moet inroepen

De vaardigheden:

 • medicatie aanreiken en toedienen uit uitgiftesystemen (via de mond, huid, neus, ogen en oren)
 • Microlax toedienen
 • rode wond verzorgen
 • steunkous aan- en uittrekken
 • katheterzak legen en verwisselen
 • condoomkatheter verwisselen
 • meten van vitale functies, die van toepassing zijn voor de gezondheidssituatie van de cliënt
 • handelen in onverwachte situaties, zoals onbegrepen gedrag, bewusteloosheid of mogelijk overlijden

Doel

Doel

Erkend mbo-certificaat keuzedeel Helpende Plus. Deze wordt ingeschreven bij DUO.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Diploma Helpende zorg & welzijn of Dienstverlening zorg & welzijn met 1 jaar werkervaring in de zorg

Praktische info

Praktische info

De deelnemer moet in het bezit zijn van een laptop (en wifi) en deze meenemen naar de scholingsdagen.

Aantal: 10 dagdelen van 3 uur
Doorlooptijd: 20 weken
Studiebelasting: 120 uur
Bestuderen theorie verwerkingsopdrachten, oefenen en toetsen van de vaardigheden, 4 uur per week naast de lesuren.
Voorbereiden examen

Examineren: examenopdrachten Consortium 3 vaardigheden

Maximale groepsgrootte 12 deelnemers.

Deze scholing kunt u ook aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intakegesprek met de docent aanvragen via ons contactformulier.

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving 
Lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk gepland
 

 

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt als alle opdrachten voldoende zijn beoordeeld, als de vaardigheden getoetst zijn en het examen is behaald.

Aanmelden

Crebo
25498
Niveau
2
Duur
20 weken
Kosten
€1250

Lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk gepland
U kunt voor het aanvragen van een incompany training het contactformulier invullen.