Studenten lopen weg bij Rosestraat

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Albeda is er voor alle direct bij de school betrokkenen: medewerkers, leerlingen en hun ouders of verzorgers, maar bijvoorbeeld ook stagebedrijven. Zij kunnen bij het Bureau vertrouwenspersonen terecht als ze met een probleem zitten, waarvan ze het niet veilig vinden om het aan te kaarten bij de direct betrokkenen.

Voorbeelden van situaties waarbij een vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld zijn:

  • pestgedrag
  • (herhalende) seksueel getinte opmerkingen
  • als iemand een wapen bij zich heeft
  • bedreiging via sociale media
  • discriminatie bij een stage- of leerbedrijf

Een oplossing zoeken
Welke situatie een onveilig gevoel veroorzaakt is voor iedereen verschillend. Alleen degene die het ervaart bepaalt of iets hem of haar dat gevoel geeft. Daarom gaat de vertrouwenspersoon altijd serieus op de situatie in, om vervolgens samen met de hulpvrager te zoeken naar een oplossing. Dat kan bemiddeling zijn, maar bijvoorbeeld ook een doorverwijzing. Alles wat tijdens de gesprekken met de vertrouwenspersoon besproken wordt blijft binnenskamers. Er wordt niets doorverteld, tenzij er sprake is van een mogelijk zedenmisdrijf. Dan is de vertrouwenspersoon verplicht daar melding van te maken.

Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen die bij de school betrokken is zich veilig voelt. Dat is waar de vertrouwenspersoon van Albeda zich voor inzet.