Verpleegtechnische vaardigheden - vaardigheidstoets

De laatste jaren is er binnen de gezondheidszorg steeds meer aandacht voor het aanleren van èn bekwaam blijven in verpleegtechnische vaardigheden en dan met name de voorbehouden en risicovolle handelingen. Het grote belang van aantonen van kwaliteit van de geleverde zorg (accreditaties), de Wet BIG en de verantwoordelijkheid van de medewerker maar ook de werkgever, dragen hier mede aan bij. Meten van het niveau van vaardigheid en of bekwaamheid van een zorgprofessional wordt hiermee steeds belangrijker.

De resultaten van een toets zijn zowel van belang voor de getoetste zelf, als de toetsafnemer (werkgever). Daarbij kunt u denken aan de niveaubepaling van een individu of groep, bepalen van de ontwikkeling/groei of kwaliteitszorg. De vaardigheidstoets verpleegtechnische vaardigheden bestaat uit het uitvoeren van een of meerdere verpleegtechische handelingen.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de vaardigheidstoets worden behandeld:

  • zelfstandig oefenen van verpleegtechnische vaardigheden volgens protocol (zonder begeleiding)
  • (digitale) theorietoets
  • het aftoetsen c.q. beoordelen van de uitvoering van een verpleegtechnische vaardigheid volgens beoordelingslijst

Deze training kan ook volledig op maat worden geschreven.

Doel

Doel

Het aftoetsen van verpleegtechnische vaardigheden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen en verzorgenden (IG), die binnen hun beroepsuitoefening, verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren.

Praktische info

Praktische info

Deze toetsing wordt u aangeboden als incompany training.
U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Indien de (digitale) theorietoets en de vaardigheidstoets met een voldoende zijn afgerond, wordt er een certificaat uitgereikt

Aanmelden

Duur
Afhankelijk van de beginsituatie van de groep.
Kosten
Volgens offerte.

U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .