Medicatie - opfristraining

Binnen zorginstellingen kan nog veel verbeterd worden op het gebied van medicatie. Jaarlijks zijn er zo’n 41.000 ziekenhuisopnames, die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. De helft hiervan kan voorkomen worden. Ouderen zijn hierbij een extra kwetsbare groep.

Het is van belang om te beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is bij het beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen. Het monitoren en zo nodig verbeteren van medicatieveiligheid is een taak van alle schakels in de keten: zorgvrager, arts, apotheker en de zorgorganisatie. Het is bekend dat medicatie pas goed verstrekt kan worden aan zorgvragers, indien niet alleen de bevoegdheid en bekwaamheid op orde is van de individuele hulpverlener, maar ook de kennis en vaardigheden op peil zijn.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  •  relevante wetgeving (verantwoordelijkheden)
  •  medicatieveiligheid (risico’s)
  •  algemene farmacologie (medicatiegroepen)
  •  observaties (werking en bijwerkingen)
  •  medicatiesystemen
  •  toedieningsvormen: oraal, rectaal, oor -, oog - en neusdruppels/spray en inhalatietechnieken
  •  vaardigheden demonstreren en oefenen
  •  simulatie: het uitvoeren van de vaardigheid volgens protocol

Doel

Doel

Het op een methodische en verantwoorde wijze leren toedienen van medicijnen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Helpenden, verzorgenden en SPW-ers, die de 'Medicatie basistraing' in het verleden hebben gevolgd en aan opfrissing van de vaardigheden toe zijn (bekwaamheid).

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt u aangeboden als incompanytraining.
U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier.

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Bij actieve deelname aan de lessen en de afsluitende theorie- en vaardigheidstoets met een voldoende te hebben afgerond, wordt er een certificaat uitgereikt. 

Aanmelden

Duur
Afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemers
Kosten
Volgens offerte.

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier.