Medicatie - basistraining

De Basistraining medicatie is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig medicatie moet verstrekken. Tijdens de training leert u op een verantwoorde en methodische manier medicijnen toe te dienen. Ook ontwikkelt u de vaardigheden en krijgt u de kennis aangereikt om op een juiste manier met geneesmiddelen om te gaan.

Inhoud

Inhoud

Dagdeel 1

 • Introductie op de training (verantwoordelijkheid en wetgeving m.b.t. het uitvoeren van handelingen op medisch verzoek);
 • Onderwijsleergesprek en opdrachten naar aanleiding van de bestudeerde theorie en essentiële basiskennis van medicijnen, zoals o.a.:
  - onderscheid “aanreiken en toedienen”
  - de regel van vijf, benaming van geneesmiddelen, bijsluiters, toedieningsvormen.
 • Demonstratie en oefenen van de vaardigheden
  - het aanreiken/toedienen van medicijnen (o.a. uit het Baxter-systeem)
  - het rectaal toedienen van medicijnen via suppositorium of microklysma
  - inhalatie-therapie: poederinhalatie, verstuiven, vernevelen

Dagdeel 2                  

 • Onderwijsleergesprek en opdrachten naar aanleiding van de bestudeerde theorie:
  - de verschillende werkingen van geneesmiddelen, de verschillende bijwerkingen van medicijnen
  - opname en effect van geneesmiddelen in het lichaam
  - vormen van geneesmiddelen, soorten geneesmiddelen, de hulpverlener en geneesmiddelen
  - de zintuigen: het oog, de neus, het oor
 • Demonstratie en oefenen van de vaardigheden:
  - het toedienen van oogdruppels, ooggel en oordruppels
  - het toedienen van neusdruppels, neusspray
 • Onderwijsleergesprek naar aanleiding van de bestudeerde theorie:
  - maatregelen ter voorkoming van fouten, MIC-procedure

 • Onderwijsleergesprek met betrekking tot ‘observeren’ en ‘rapporteren’.

 • Demonstratie en oefenen van de vaardigheden:
  - oefeningen met betrekking tot observeren en rapporteren
  - onderwijsleergesprek over doel en functie van rapporteren
  - oefening in het schriftelijk  en mondelinge rapporteren

 • Oefenen van alle vaardigheden (dagdeel 1 en dagdeel 2).

Dagdeel 3

•          Theorietoets en vaardigheidstoets.

Doel

Doel

Binnen zorginstellingen kan nog veel verbeterd worden op het gebied van medicatie. Jaarlijks zijn er zo’n 41.000 ziekenhuisopnames, die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. De helft hiervan had voorkomen kunnen worden. Ouderen zijn hierbij een extra kwetsbare groep.

Het is van belang om te beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is bij het beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen. Het monitoren en zo nodig verbeteren van medicatieveiligheid is een taak van alle schakels in de keten: zorgvrager, arts, apotheker en de zorgorganisatie. Het is bekend dat medicatie pas goed verstrekt kan worden aan zorgvragers, indien niet alleen de bevoegd- en bekwaamheid op orde is van de individuele hulpverlener, maar ook de kennis en vaardigheden dienen op peil te zijn.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • diploma Dienstverlener zorg & welzijn (helpenden), niveau 2
 • diploma Verzorgenden, niveau 3

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt ook aangeboden als incompany training.
U kunt hiervoor een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier.

Open inschrijving
November 2020. Aanmelden hiervoor is mogelijk voor deelnemers van verschillende instellingen. Gebruik als aanmeldcode: Open

Incompany trainingen
Aanmelden hiervoor is uitsluitend mogelijk voor medewerkers van de zorginstelling die de training heeft ingekocht. Deelnemers ontvangen via de leidinggevende een aanmeldcode Kies bij aanmelden gewoon voor locatie Haastrechtstraat. Dit is meestal niet de leslocatie. 

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving
ma 2 november 2020
di 10 november 2020
wo 18 november 2020
lestijd: 13.00 - 16.15 uur
Gebruik als aanmeldcode: Open

Incompany trainingen
Aanmelden hiervoor is uitsluitend mogelijk voor medewerkers van de zorginstelling die de training heeft ingekocht. Deelnemers ontvangen via de leidinggevende een aanmeldcode. Kies bij aanmelden gewoon voor locatie Haastrechtstraat. Dit is meestal niet de leslocatie. 

Certificering

Certificering

De scholing wordt met een theorietoets en vaardigheidstoets afgesloten.
Indien beiden met een voldoende zijn afgerond, wordt er een certificaat uitgereikt.

Aanmelden

Duur
3 dagdelen
Kosten
€ 363 (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
november 2020, december 2020