mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Leren aan bed
Scheren

Praktijkopleider

Ben jij een motivator? Vind je het begeleiden van studenten en stagiaires leuk? Wissel je graag leidinggevende en uitvoerende taken af? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou. Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor het totale leerproces van de studenten en stagiaires van een organisatie. Je hebt dus te maken met mensen met verschillende achtergronden, zowel jongeren als volwassenen. Een verantwoordelijke en afwisselende baan!

Bekijk hier het filmpje over de opleiding

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De opleiding Praktijkopleider duurt 1 tot 1,5 jaar en wordt aangeboden in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Afhankelijk van je vooropleiding en bewijsstukken voor Nederlands, Engels en rekenen (NER-vakken) is het mogelijk om de opleiding in 1 jaar af te ronden.Je bent in dienst bij je werkgever en je hebt één dag per week een bijeenkomst op school. Deze bijeenkomsten bestaan uit verschillende werkvormen, zoals workshops, hoorcolleges en werkcolleges.

Wat leer je tijdens de opleiding Praktijkopleider?
Als praktijkopleider zorg je voor een optimale begeleiding van studenten en stagiaires in hun eigen organisatie. Je coördineert en bewaakt het leertraject van de student of stagiair en je ondersteunt ook de werkbegeleiders bij hun opleidingstaken. Tijdens de bijeenkomsten werk je aan verschillende competenties die je hiervoor nodig hebt, zoals organiseren, samenwerken en plannen. Je doet ook vaardigheden op om de studenten en stagiaires te begeleiden in hun leerproces, zoals luisteren en vragen stellen. Je leert evalueren en hoe je feedback kunt geven. Je bent als praktijkopleider een spil tussen de organisatie en de opleiding. Samen met de organisatie stem je af over de opleidingsbehoefte en je adviseert over de plaatsing van stagiaires. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten komen al deze punten uitvoerig aan bod.

Lessen en stage
Tijdens je opleiding krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb'er). Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Elke deelnemer heeft een slb'er.

Toetsen en examens
Tijdens je opleiding sluit je de verschillende onderdelen af met opdrachten op school. Je legt drie praktijkexamens af in de bpv en je hebt drie examens op school in de vorm van een criteriumgericht interview

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn elke donderdag van 08:30 uur tot 16:00 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. Het startmoment is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Praktijkopleiders zijn werkzaam zijn in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrie en thuiszorg), in de welzijnssector (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, jeugd en jongerenwerk) en in organisaties op het gebied van sport en bewegen.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een specialistenopleiding (niveau 4) starten als je een diploma hebt voor een vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

  • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
  • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
  • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
  • Je wordt pas na een intakegesprek op school definitief geplaatst.
  • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.

Om je diploma te kunnen behalen, moet je minimaal één dag per week werkzaam zijn als praktijkopleider en minimaal twee leerlingen of stagiaires begeleiden.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor het totale leerproces van de deelnemers in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het bpv-beleidsplan in de organisatie, oftewel het stageplan. Daarbij kijk je wat jouw bedrijf nodig heeft van de stagiair en wat de stagiair (bol of bbl) van zijn eigen opleiding moet doen of leren om de stage te halen. Je instrueert en ondersteunt de werkbegeleiders bij hun opleidingstaken. Je werkt samen met de onderwijsinstelling en bent contactpersoon voor de opleiding.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2024/2025.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 715,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 150 euro. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Je wordt aangemeld door de organisatie waar je werkt. Hiervan krijg je een ontvangstbevestiging. Na overhandiging van de juiste documenten kun je starten met de opleiding.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op stagemarkt.nl of op de vacaturepagina van DeRotterdamseZorg.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma kun je doorstromen naar een relevante hbo-opleiding.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je net even iets anders? Misschien is de opleiding tot Onderwijsassistent dan iets voor jou.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25801
Niveau
niveau 4
Traject
bbl
Duur bbl
1,5 jaar
Startmoment(en)
wordt tijdens de intake in overleg bepaald
Opleidingstype
Mbo