mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt een aanvraag indienen als je deze 4 vragen met JA beantwoordt

 1. Je staat bij Albeda ingeschreven voor een bol-opleiding (5 dagen les en daarnaast stages).
 2. Je hebt studiefinanciering aangevraagd. Daarnaast leen je van DUO een extra bedrag of er is een reden waarom dat niet kan
 3. Je werkt naast je studiefinanciering of je spant je in om aan werk te komen. Of er zijn omstandigheden waardoor je niet kan werken.
 4. Je bent gemotiveerd, je doet mee aan de onderwijsactiviteiten en je zet je in om je diploma te halen.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De student heeft een onderwijsovereenkomst met Albeda.
 • Het aanvraagformulier wordt compleet en eerlijk ingevuld.
 • Bij het aanvraagformulier zitten gegevens voor een inkomenstoets.
 • Albeda heeft afspraken met leveranciers over het bestellen en leveren van de verplichte leermiddelen. Het Albeda Studentenfonds betaalt de rekeningen aan de leverancier.
 • De laptop en boeken blijven eigendom van Albeda. Kleding mag de student houden; in de werkboeken mag worden geschreven.
 • Wanneer de student weggaat bij Albeda levert hij/zij de boeken in bij de studieloopbaanbegeleider.
 • Bij afhalen van de laptop tekent de student een bruikleenovereenkomst.
 • Wanneer de student weggaat bij Albeda, levert hij/zij de laptop in bij de afdeling ICT.
 • Wanneer de laptop drie jaar of meer is gebruikt en de student met diploma Albeda verlaat, mag hij/zij laptop behouden.

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie van het Albeda Studentenfonds beoordeelt uiteindelijk of je voldoet aan de voorwaarden.

Downloads