mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Wat vergoedt het Albeda Studentenfonds?

Bij het Albeda Studentenfonds kunnen de volgende onderwijsbenodigdheden voor een opleiding worden vergoed:

  • De verplichte boeken, licenties (= gebruiksrecht voor digitaal lesmateriaal) en materialen voor het leerjaar waarin je staat ingeschreven.
  • De verplichte leermiddelen voor je keuzevakken.
  • De voorgeschreven kleding of schoenen.
  • Een laptop (deze krijg je in bruikleen).

Let op: Middelen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma/certificaat worden niet vergoed. Bijvoorbeeld vrijwillige bijdragen aan de school en taalreizen.