mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

De hele groep
Een deel van de groep
Een deel van de groep

Burgerschap: inspiratie en deskundigheid in Berlijn

Eind mei gingen 20 docenten burgerschap naar Berlijn om inspiratie en deskundigheidsbevordering op te doen. Het was een unieke kans voor het versterken van de Albeda community burgerschap, helemaal met het oog op de landelijke ontwikkelingen rondom burgerschap. 

Inspiratie en deskundigheid  
Inspiratie kregen de docenten door Berlijn als voorbeeld te nemen. Zo ontdekten zij hoe een stedelijke omgeving als decor kan dienen voor verschillende burgerschapsthema's; het thema gentrificatie was een belangrijk aanknopingspunt om parallellen met Rotterdam te trekken. Bovendien bezochten zij het Jugend Museum om te zien hoe de gemeente burgerschap een plek geeft en leerden ze innovatieve methodes kennen.  Daarnaast was er aandacht voor deskundigheidsbevordering door het leren van nieuwe methodieken om schurende gesprekken in de klas te voeren onder andere door middel van de werkvorm Forumtheater. Er werden ideeën uitgewisseld over hoe het vak meer geïntegreerd kan worden in de curricula. En de eerste coalities tussen opleidingen en colleges zijn ontstaan om dingen gezamenlijk op te pakken. Meerdere collega's waren zelfs zo enthousiast dat ze het plan hebben om met hun eigen klas(sen) naar Berlijn te gaan!  

Burgerschap  
Ahmet Dikbas geeft als programmaleider na terugkeer aan: ‘Ik ben verheugd te zien hoe deze studiereis naar Berlijn onze docenten heeft geïnspireerd en hun deskundigheid heeft vergroot. Ik hoop dat deze pioniers hun opgedane kennis als een olievlek binnen Albeda verder gaan verspreiden.’  

Community burgerschap  
Maaike Scholtes ging met de reis mee, zij is communityleider bij Albeda NEXT: ‘Het mijn missie om de kracht van een hechte en enthousiaste community te benutten. Een sterke community burgerschap ondersteunt onze missie om studenten te laten uitgroeien tot betrokken en competente burgers, die een actieve rol in de samenleving spelen. Deze kruisbestuiving werkte aanstekelijk want in de trein terug zijn er allerlei vervolgplannen met elkaar besproken!

Community’s
Albeda staat voor verbinding en betrokkenheid. Daarom heeft elk programma van Albeda NEXT een community waaraan zowel studenten als collega's kunnen deelnemen. Met deze community's willen we bewegingen creëren en ontmoetingen faciliteren die tot meer verbinding, leren en innoveren leiden. Dit draagt bij aan de beloftes van Albeda: We zien je, we helpen elkaar en we zijn overal. 

Deze reis is georganiseerd door Albeda NEXT in samenwerking met ABI (Albeda Bureau Internationalisering). Wilt u meer weten over de studiereis naar Berlijn? Of bent u na ons verhaal enthousiast geworden en wilt u een bijdrage leveren aan het creëren van meer gelijke kansen voor onze jongeren? Neem dan contact op met Albeda NEXT via [email protected]. Albeda NEXT, Programmabureau strategie & gelijke kansen, pakt Albeda-brede strategische programma’s op.