mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Reggie geprojecteerd op podium

Albeda docent Reggy Dresia behaalt top 3 van Duurzame Docent Verkiezing 2024

Reggy Dresia, docent bij de opleiding Luchtvaartdienstverlener van Albeda in Rotterdam, heeft op 14 maart de top 3 behaald tijdens de verkiezing van de Duurzame Docent 2024. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Volgens de jury is Reggy een inspiratiebron voor zowel studenten als docenten.

Nominatie
Reggy werd een maand geleden aangedragen als genomineerde voor de landelijke verkiezing van de Duurzame Docent 2024. Binnen de opleiding Luchtvaartdienstverlener gaf hij twee milieu-impacts van de luchtvaart een plek in het curriculum van het praktijkvak Cabine namelijk; CO2-uitstoot en geluidsimpact. Zijn collega Eric Stam, de aandrager voor de nominatie zegt hierover het volgende: “Reggy is de eerste docent die hier verandering in heeft gebracht. Hij vervult een inspiratierol omdat hij het voortouw neemt en studenten actief betrekt bij actuele, maatschappelijke discussies met betrekking tot duurzaamheid in relatie tot hun beroep. Hij houdt zijn onderwijs daarmee actueel en laat studenten en docenten kritisch nadenken.”

Jury over Reggy
De jury had lovende woorden voor Reggy: “Reggy is een inspiratiebron voor zowel studenten als docenten. Het is bijzonder om te zien hoe hij duurzaamheid binnen de school heeft geïntegreerd. Duurzame docenten spelen als koplopers een belangrijke rol in het versnellen van de omslag die we als samenleving moeten maken. Reggy is hier een uitstekend voorbeeld van.’’

Simpel en effectief
Studenten en collega’s van Albeda zijn supertrots op de prestatie van Reggy. Albeda biedt meer dan onderwijs alleen. Studenten en docenten krijgen de ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Het mbo-onderwijs is dé weg om studenten een duurzame arbeidsmarkt en samenleving te laten vormgeven. Krachtig en vol vertrouwen zijn studenten straks klaar voor hun toekomst. In december 2023 werd Albeda verkozen tot meest duurzame mbo-instelling.

‘’Daar werk ik als duurzame docent samen met mijn collega’s elke dag aan. De impact wordt groter door kennis door te geven en met elkaar te leren. Nu trekken we samen op om het initiatief een vervolg te geven binnen andere vakken zoals burgerschap en Nederlands. Thema’s gelijktijdig aan de orde stellen en daarin de samenwerking zoeken. Heel simpel eigenlijk en effectief. Ik voel me vereerd met deze top 3 benoeming. Het inspireert mij om verder te gaan met duurzaamheid!’’ aldus Reggy Dresia.

Rob Ketelaar, programmaleider duurzaamheid bij Albeda: “Het is bemoedigend om te zien dat Reggy, een docent in een sector die momenteel sterk maatschappelijk onder de loep wordt genomen, het belangrijke thema van duurzaamheid op een praktische manier in het lesprogramma verweeft. Door te kiezen voor een benadering die niet belerend is, maar juist van binnenuit komt, weet hij op een positieve manier invloed uit te oefenen op zowel zijn studenten als zijn collega's.”

Over de verkiezing
Jaarlijks organiseert ‘Leren voor Morgen’ de Duurzame Docent Verkiezing. Deze verkiezing biedt een podium aan docenten die in hun lessen en in de praktijk aandacht besteden aan duurzaamheid. Een jury, bestaande uit docenten, studenten en experts op het gebied van duurzame ontwikkeling, kiest uit alle inzendingen de winnaars per onderwijslaag. Hiervoor hanteren zij inhoudelijke criteria als leren omgaan met systemische vraagstukken, het creëren van ecologisch bewustzijn en werken aan sociale rechtvaardigheid. Daarnaast zijn er pedagogische, didactische en persoonlijke criteria zoals inclusiviteit, co-creatie van onderwijs en het vermogen om leerlingen en collega’s te inspireren.