mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Toelatings- en plaatsingsoverzicht verkort traject opleiding Maatschappelijk zorg niveau 4 (bbl)

Heb je een vooropleiding Maatschappelijke zorg niveau 3 Begeleider Specifieke Doelgroepen of Begeleider Gehandicaptenzorg (basisdeel/profieldeel en keuzedelen) of Verzorgende-IG & Maatschappelijke zorg (basisdeel/profieldeel en keuzedelen) en je diploma behaald in 2019 of later dan kun je geplaatst worden in het verkorte traject van 1 jaar.*

Heb je een vooropleiding Maatschappelijke zorg (kwalificatiedossier 2012 of eerder) regulier en huidige doorstroom of Verzorgende-IG en je diploma behaald (voor) juli 2019 dan kun je geplaatst worden in het verkorte traject van 1,5 jaar.**

Heb je een vooropleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener en je diploma behaald in 2019 of later dan kun je geplaatst worden in het verkorte traject van 1,5 jaar.**

Heb je een vooropleiding Onderwijsassistent of Pedagogisch werk niveau 4 en je diploma behaald in 2019 of later dan wordt de duur van de opleiding besproken.***

Heb je een vooropleiding Pedagogisch werk niveau 3 of een diploma Havo of VWO dan kun je alleen de regulier opleiding volgen.

Heb je een hbo propedeuse Social Work of een afgeronde hbo opleiding dan wordt de duur van de opleiding besproken.***

Heb je een afgebroken Maatschappelijke zorg gerelateerde mbo-opleiding, een EVC-traject gevolgd en een recente rapportage of ruime werkervaring dan wordt de duur van de opleiding besproken.***

Procedure
* Student krijgt vrijstelling voor oefenfase basisdeel, behalve werkproces B1-K1-W5 en B1-K2-W2. Student vraagt vrijstelling aan voor afgeronde (geëxamineerde) keuzedelen die ook voor niveau 4 gelden.

**Werkgever krijgt inventarisatieformulier, waarin men nulmeting per werkproces doet. Aan de hand hiervan adviseren wij over het traject. Werkgever neemt contact op met Alon Klaver. Het emailadres is [email protected].

*** Werkgever en opleiding bepalen samen welk intake-instrument passend is. Uit de intake volgt een advies vanuit de opleiding. Werkgever neemt contact op met Alon Klaver. Het emailadres is [email protected].

**** Bij een EVC-rapportage PBGZ/PBSD/AMGGZ/TB niveau 4 Kwalificatiedossier 2016, neem je contact op met Alon Klaver. Het emailadres is [email protected].