Haptonomie

Haptonomie is een benaderingswijze die zich bezighoudt met aanraken, voelen en direct lichamelijk contact. In deze workshop wordt u helder en duidelijk uitgelegd wat de toepassingsmogelijkheden in de zorg zijn. U krijgt een aantal vaardigheden aangereikt die u kunt toepassen in concrete zorgsituaties. Iedere dag wordt u immers geconfronteerd met nieuwe zorgsituaties. Haptonomie kan u helpen bij het zoeken naar oplossingen. Zowel voor de jonge of de meer ervaren zorgverlener is dit een leerrijke ervaring.

Inhoud

Inhoud

Wat is haptonomie?

Haptonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met aanraken, voelen en direct lichamelijk contact. Met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren.

Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen tast en gevoelsleven, zowel lichamelijk als mensgericht? Welk effect heeft het letterlijk aanraken van uw lichaam? Om een concreet voorbeeld te noemen: denk aan het effect van een baby die op uw schouder hangt.

Waarom deze workshop volgen?

Bij deze workshop leert u eerst wat u moet verstaan onder haptonomie. Vervolgens krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen. Wat kan haptonomie voor u betekenen? Hoe kunt u de theorie toepassen in de praktijk? Tijdens de sessie krijgt u een aantal vaardigheden aangeboden die u kunt gebruiken in dagelijkse zorgsituaties. U leert ervaren welke effecten het lichamelijk aanraken heeft.

Wie kan deelnemen?

Deze workshop is bedoeld voor alle verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici die zich verder willen professionaliseren. Haptonomisch contact vergt intieme nabijheid en daarom wordt van u honderd procent actief participeren, transparantie en respect verwacht om tot het beste resultaat te komen.

Doel

Doel

De workshop wil geïnteresseerden uit de zorgsector kennis laten maken met haptonomie. Wat wordt er onder het begrip haptonomie verstaan? Hoe kunt u deze benaderingswijze toepassen binnen de dagelijkse zorg?

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici.

Praktische info

Praktische info

Deze workshop wordt u aangeboden als incompany training.
U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De datum van deze workshop wordt in overleg met u als opdrachtgever ingepland. 
Op aanvraag kan de workshop in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Geen (op verzoek van de opdrachtgever kan er een bewijs van deelname worden uitgereikt)

Aanmelden

Duur
1 dagdeel
Kosten
Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .