mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

De psychiatrische zorgvrager (basistraining)

Zorgverleners in het verzorgingshuis, het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis hebben steeds meer te maken met zorgvragers die zowel somatische, psychogeriatrische en/of psychiatrische problemen hebben. Om de steeds complexer wordende zorg bij deze groep op de juiste manier te kunnen geven, is ontwikkeling in de specifieke beroepscompetenties van essentieel belang.

Inhoud

Inhoud

In de interactieve training wordt aandacht geschonken aan:

  • Kennisoverdracht ten aanzien van de (vroege) signalen, oorzaken, verschijnselen en behandeling/interventies van de voorkomende psychiatrische stoornissen;
  • Het verwerven van competenties in de beroepshouding, zoals het begeleiden van en interveniëren in groepsdynamische processen;
  • Het oefenen van bovengenoemde competenties door middel van simulatiespelen;
  • Het juist inzetten van diverse methoden en instrumenten.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Werkvormen

  • interactieve verwerking van de lesstof, zoals een discussievorm
  • thuisopdrachten, individuele opdrachten en praktisch oefenen
  • simulatiespelen met behulp van inzet van een acteur en coach


Trainers
Voor een optimaal interactief effect zullen de trainingen door twee trainers worden verzorgd.

Onderwijs op maat
Deze training kan ook aangevraagd worden als incompany training. Een offerte of een intakegesprek met de docent aanvragen kan via ons contactformulier.

Sluit

Lesdata

Lesdata

De lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk op deze site vermeld.

Sluit

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Sluit

Aanmelden

Duur
6 dagdelen
Startmoment(en)
nog niet bekend
Opleidingstype
Training
Kosten
nog niet bekend

De lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk op deze site vermeld.