De neurologische zorgvrager

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan zorgvragers met een neurologische aandoening? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de scholing Neurologie worden behandeld:

 • anatomie en fysiologie van de hersenen en ruggenmerg
 • acute en chronische ziektebeelden
 • neuro-oncologische aandoeningen
 • neuro-vasculaire aandoeningen
 • afasie en logopedie
 • neuropsychologische gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel
 • verpleegkundige anamnese en diagnostiek

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een neurologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een neurologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een take home toets.

Lesdata

Lesdata

Najaar 2021
Data zijn nog onbekend maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 

De scholing vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen

Lestijd
19.00 – 22.00 uur

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij actieve deelname aan de lessen en een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
8 dagdelen van 3 uur
Kosten
nog niet
Startmoment(en)
najaar 2021