De respiratoire zorgvrager

Ben je een verpleegkundige die in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten met een respiratoire aandoening? Dan is deze scholing voor jou bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

 • anatomie en fysiologie van de longen
 • diagnostiek
 • verschillende ziektebeelden en diens behandelingsmogelijkheden
 • maligne aandoeningen en chemotherapie
 • drainage technieken
 • arteriële bloedgassen
 • abstinerend beleid
 • inhalatietechnieken
 • fysiotherapeutische interventies
Sluit

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een respiratoire aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een respiratoire aandoening.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Deze scholing bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Er zijn maximaal 22 deelnemers.

Sluit

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2022
Dinsdag , data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Lestijd
18.45 - 21.45 uur

Sluit

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Sluit

Aanmelden

Duur
10 dagdelen van 3 uur
Kosten
start in 2021: €980 per deelnemer (open inschrijving)
Startmoment(en)
voorjaar 2022