Mantelzorgcoach

Mantelzorgers dragen een grote verantwoordelijkheid, maar hebben ook vaak contact nodig met professionals. Als mantelzorgcoach bent u de spil tussen de mantelzorger en de professionele zorg en vervult u een centrale rol in het zorgproces van de cliënt. In de workshop Mantelzorgcoach leert u alles wat noodzakelijk is om een mantelzorger te begeleiden.

Inhoud

Inhoud

Werkvormen die in de workshop worden behandeld:

  1. onderwijsleergesprek in relatie tot ervaringsgericht leren;
  2. discussievorm, waarin het probleem oplossend denken word gestimuleerd;
  3. (thuis)opdrachten;
  4. rollenspelen (afhankelijk van de eigen leervragen).

Doel

Doel

De workshop leidt geïnteresseerden uit de zorgsector op om mantelzorgers goed te kunnen begeleiden.

Aan het einde van deze workshopcyclus:

  • kunt u de verschillende posities en rollen benoemen;
  • heeft u een visie ontwikkeld hoe u de relatie met mantelzorgers vormgeeft;
  • communiceert u met mantelzorgers; over empathie, grenzen en regie;
  • kunt u perspectieven benoemen op het grotere geheel;
  • welke invloed de organisatiecultuur en cultuur van herkomst op het contact heeft.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici.

Praktische info

Praktische info

Deze workshop wordt u aangeboden als incompany training.
U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze workshop worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland. 
Op aanvraag kan de workshop in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Geen

(op verzoek van de opdrachtgever kan er een bewijs van deelname worden uitgereikt)

Aanmelden

Duur
3 dagdelen van 3 uur
Kosten
volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .