mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten op bank met laptop

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van Albeda beschermt de (rechts)positie van werknemers en anderen die te goeder trouw misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie melden.

Downloads