Studenten op bank met laptop

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van Albeda beschermt de (rechts)positie van werknemers en anderen die te goeder trouw misstanden of onregelmatigheden binnen de organisatie melden.

Downloads