mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht over inburgering

Albeda doet er alles aan om de kwaliteit van haar dienstverlening op een hoog niveau te houden en te voldoen aan de verwachtingen van haar cursisten en opdrachtgevers. Wij zijn ons er echter van bewust dat het niet uit te sluiten valt dat cursisten en/of opdrachtgevers in voorkomende gevallen niet tevreden zijn over de door Albeda geleverde dienstverlening.  Wij staan open voor opmerkingen, suggesties en klachten omtrent onze dienstverlening en beschouwen klachten als kansen om tekortkomingen aan te pakken en te werken aan een betere dienstverlening.

Als er opmerkingen of klachten zijn, probeer het dan eerst zelf op te lossen met de desbetreffende docent of ga naar uw mentor of de onderwijsleider Selcuk Yildirim ([email protected]). Onze medewerkers hebben een algemene instructie ontvangen hoe te handelen. Als u er met de desbetreffende medewerker niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Albeda. Dit kan per e-mail: [email protected].
De klachtenfunctionaris bekijkt dan samen met u of er een oplossing mogelijk is en kan u - indien nodig - adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u alsnog een klacht indienen volgens de klachtenregeling inburgering. U vindt deze klachtenregeling onderaan deze pagina als download. Een overzicht van de klachtenregeling inburgering vindt u ook onderaan deze pagina als download.

Downloads