Klacht over examinering

In je studiehandleiding vind je alle informatie over jouw opleiding en de examinering. Mocht je een klacht hebben over examinering (bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast tijdens een examen), dan kun je die bespreken met je opleiding, maar je kunt hiervoor ook contact opnemen met een klachtenfunctionaris ([email protected] of via het contactformulier). De klachtenfunctionaris kan je helpen met je klacht.

Wanneer er geen bevredigende oplossing in deze bemiddelende fase wordt gevonden, dan kun je een officiële klacht indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Dit doe je samen met de klachtenfunctionaris. In het examenreglement van Albeda staat hoe je zo’n klacht indient. Het examenreglement vind je onderaan deze pagina als download.

De examencommissie beoordeelt je klacht. Indien je het niet eens bent met hun beslissing, kun je een bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie. Als je het ook niet eens bent met de beslissing van de bezwarencommissie, dan kun je nog naar de Commissie van beroep voor de examens (postbus 9451, 3007 AL Rotterdam). Een overzicht van de klachtenprocedure examinering vind je onderaan deze pagina als download.

De klachtenprocedure is niet bedoeld voor beslissingen van de examencommissie over bijvoorbeeld cijfers. Indien je het met een cijfer niet eens bent, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen tot herziening van die beslissing. In het examenreglement van Albeda staat hoe je zo’n verzoek indient.

Let wel goed op de termijnen die je hebt om bezwaar en beroep aan te tekenen.

Downloads