mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht over examinering

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over hoe er tijdens een examen met jou is omgegaan. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast.

Mocht je een klacht hebben over examinering, dan kun je de volgende stappen doorlopen:

 1. Bespreek jouw klacht altijd eerst met je opleiding (studieloopbaanbegeleider en/of de onderwijsleider).
 2. Kom je er niet uit met de opleiding dan kun je een officiële klacht indienen bij de examencommissie van de opleiding. Het (e-mail)adres van de examencommissie vind je in de studiehandleiding van jouw opleiding.
 3. De examencommissie neemt een besluit over jouw klacht. Jij krijgt daar een mail over.
 4. Ben je het niet eens met dit besluit van de examencommissie? Dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: [email protected]
 5. De bezwarencommissie neemt een besluit op basis van alle beschikbare informatie.
 6. Ben je het niet eens met het besluit van de bezwarencommissie? Dan kun je in beroep door een mail te sturen naar: [email protected]
 7. Als je het niet eens bent met het besluit van de commissie van beroep dan kun je eventueel een procedure starten bij de burgerlijke rechter.

Een klacht gaat niet over resultaten. Als je het bijvoorbeeld niet eens bent met een cijfer dat je hebt gekregen, dan kun je een verzoek tot herziening indienen bij de examencommissie. Dit geldt ook voor besluiten van de examencommissie over vrijstellingen, hulpmiddelen, enz.

Mocht je een herzieningsverzoek willen doen, dan kun je de volgende stappen doorlopen:

 1. Bespreek jouw verzoek altijd eerst met je opleiding (studieloopbaanbegeleider en/of de onderwijsleider).
 2. Kom je er niet uit met de opleiding dat kun je een herzieningsverzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Het (e-mail)adres van de examencommissie vind je in de studiehandleiding van jouw opleiding.
 3. De examencommissie neemt een besluit over jouw herzieningsverzoek. Jij krijgt daar een mail over.
 4. Ben je het niet eens met dit besluit van de examencommissie? Dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: [email protected]
 5. De bezwarencommissie neemt een besluit op basis van alle beschikbare informatie.
 6. Ben je het niet eens met het besluit van de bezwarencommissie? Dan kun je in beroep door een mail te sturen naar: [email protected]
 7. Als je het niet eens bent met het besluit van de commissie van beroep dan kun je eventueel een procedure starten bij de burgerlijke rechter.

Onderaan deze pagina zie je een link naar het examenreglement. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 kun je vinden waaraan een klacht, verzoek tot herziening, bezwaar of beroep moet voldoen. Ook zie je een link naar het reglement bezwarencommissie en het reglement commissie van beroep voor de examens.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande procedure, dan kun je altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Albeda door een mail te sturen aan [email protected].

Downloads