mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Informatie voor ouders over internationalisering

Internationalisering - Informatie voor ouders

Tijdens de opleiding staat het opdoen van vakkennis voor uw kind centraal. Maar van onze studenten wordt daarnaast steeds meer verwacht dat ze ook internationaal competent zijn. Zeker in een internationaal georiënteerde regio als Rotterdam Rijnmond. Dat geeft uw kind meer kans op een goede baan. In Nederland, maar ook over de grens.

Mooie uitdaging
Een internationale stage is geen verplichting, maar wel een mooie uitdaging voor uw kind. Als student leert uw kind zichzelf te redden in een land met een andere cultuur en taal. Hij of zij leert oplossingen te bedenken voor onbekende situaties. Zo wordt uw kind (nog) zelfstandiger.

Begeleiding en financiële tegemoetkoming
We kunnen ons voorstellen dat het voor u als ouder/verzorger een hele stap is om uw kind in het buitenland stage te laten lopen. Albeda heeft gelukkig ruime ervaring in het begeleiden van studenten en ouders bij het regelen van een internationale stage. Voor een stage in Europa is het bovendien mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen vanuit het Europees Fonds Erasmus+.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een internationale stage? Daarvoor kunt u contact opnemen met Albeda bureau internationalisering: [email protected].