mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Geschiktheidsonderzoek

Geschiktheidsonderzoek

Soms kun je ook zonder vmbo-diploma een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen. Daarvoor moet je kunnen bewijzen dat je voldoende kennis, vaardigheden en motivatie hebt om zo’n opleiding met succes af te kunnen ronden.

Een geschiktheidsonderzoek vraag je aan bij de opleiding van jouw keuze. Een toetsingscommissie van de opleiding die jij wilt volgen, beoordeelt of je in aanmerking komt voor het onderzoek. Als je niet in aanmerking komt, krijg je het advies om eerst een vmbo-diploma te halen of om naar Albeda Startcollege te gaan.

Als je aan het onderzoek mag meedoen, maak je een toets om jouw kennis en vaardigheden te testen. Daarnaast laat je ons schriftelijk en soms ook mondeling weten hoe gemotiveerd je bent om de opleiding te volgen. Als door het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je voldoende kennis, vaardigheden en motivatie hebt om de opleiding te volgen, mag je aan de opleiding beginnen als er plaats is.