mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Jongen legt meisje iets uit

Entree-opleiding voor anderstaligen

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je nog geen diploma? Ben je anderstalig en heb je een taalachterstand? Dan hebben wij speciale klassen voor jou! Je volgt de reguliere entreeopleiding met extra aandacht voor de Nederlandse taal. Daarnaast doe je praktijkervaring op.

Kom je van een ISK-school (Internationale schakelklas) of ben je minder dan twee jaar in Nederland? Dan is dit vast iets voor jou!

Meld je digitaal aan voor één van de volgende entreeopleidingen:

Geef vervolgens bij de vragen op het aanmeldformulier aan dat je extra aandacht voor de Nederlandse taal wilt.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Entree anderstaligen

 • Veel lessen Nederlandse taal met als doel het juiste niveau halen om door te stromen naar een mbo 2 opleiding.
 • Verschillende uitstroomrichtingen, zoals dienstverlening, zorg, facilitair, horeca, handel, logistiek en verschillende richtingen techniek. De techniekrichtingen die worden aangeboden zijn: electro, constructie, bouw en hout.
 • We hebben twee leerwerkplaatsen, waarin je de richting dienstverlening en zorg kunt volgen met je docent op je stageplek.
 • Nederlands leer je ook tijdens lessen burgerschap, koken, creatieve lessen, bezoek aan een museum of bibliotheek en andere uitstapjes.
 • Lessen burgerschap waarin je Rotterdam als stad en Nederland als land leert kennen. Je krijgt allerlei gastlessen over geldzaken, de rechtbank, voorlichting over verschillende zaken en je gaat regelmatig op stap. Bijvoorbeeld de Tweede kamer, theater, museum, bibliotheek enzovoort.
 • We begeleiden je bij het invullen van formulieren.
 • Schoolmaatschappelijk werk is op elke locatie aanwezig.
 • Kennismaken met verschillende beroepen en de opleidingen die daarbij horen.
 • Gastlessen van docenten uit de beroepsopleidingen, bezoeken aan bedrijven, snuffelstages, meelopen in de beroepsopleiding.
 • Maatwerk bij intake en ondersteuning bij de overstap naar mbo-niveau 2. 
 • We bieden veel activiteiten, zoals schoolreis, sportdag, studentenpodium, activiteiten met de Rotterdampas, enzovoort.
 • De opleiding heeft een actieve studentenraad, omdat we vinden dat het belangrijk is dat studenten meedenken en praten over de opleiding en alles wat daarbij hoort.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om de opleiding Entree anderstaligen te kunnen volgen heb je het taalniveau A2 nodig.

Heb je dit niveau nog niet dan kan je bij ons een half jaar een traject volgen waarin je veel lessen Nederlands krijgt. Naast deze lessen Nederlands heb je ook rekenen, burgerschap en praktijk. Ook word je voorbereid op het lopen van je stage.

Na deze periode maak je een toets om te kijken of je Nederlands voldoende vooruit is gegaan om de Entree opleiding te kunnen volgen. Wanneer dit nog niet is gelukt, kan je deze periode verlengen met nog een half jaar.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2024/2025.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1419,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
De overige verplichte kosten zijn afhankelijk van de richting die je kiest.

Kijk voor meer informatie bij de volgende entreeopleidingen:

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Wil je deze opleiding gaan volgen? Meld je dan digitaal aan voor een van de volgende entreeopleidingen en kies daarbij voor de beroepsopleidende leerweg (bol):

Geef vervolgens bij de vragen op het aanmeldformulier aan dat je in aanmerking wilt komen voor extra ondersteuning. Bij de intake wordt besproken in welke klas je wordt geplaatst. Meld je zo snel mogelijk aan. We hebben maar veertig plaatsen voor de Entree plus-opleiding.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Een overzicht van erkende leerwerkbedrijven en stagebedrijven vind je op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na je entreeopleiding heb je de volgende mogelijkheden:

 • Direct op zoek naar werk.
 • Doorgaan met een beroepsopleiding op niveau 2.
Sluit

Aanmelden

Crebo
25741 t/m 25748
Niveau
niveau 1
Traject
bol
Duur bol
1 jaar
Startmoment(en)
doorlopend
Opleidingstype
Mbo

Wil je deze opleiding gaan volgen? Meld je dan aan voor één van de genoemde opleidingen. Kijk hiervoor onder 'aanmeldprocedure'.