Apothekersassistent

Werk je graag samen en vind je het fijn om praktisch bezig te zijn in de gezondheidszorg? Ben je ondernemend, werk je graag afwisselend en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is de opleiding Apothekersassistent echt iets voor jou. Je geeft patiënten voorlichting en ziet erop toe dat ze de juiste medicijnen krijgen. Je zorgt ervoor dat alles op voorraad is, zodat je iedereen zo goed mogelijk kunt helpen.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Je leert tijdens de opleiding tot apothekersassistent alles over het werken in een apotheek. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) heb je één lesdag op school. Daarnaast loop je stage bij een apotheek om de praktijk verder te leren. De opleiding tot apothekersassistent duurt twee jaar.

Wat leer je tijdens de opleiding Apothekersassistent?
Als je in een apotheek werkt, krijg je van de patiënt recepten. Die controleer je goed en dan geef je de juiste medicijnen mee. Daarnaast geef je de klant voorlichting over de medicijnen. Ook leer je hoe je de medicijnen zelf kunt bereiden. Daar zijn protocollen voor die je precies moet volgen. Je zorgt ook voor het voorraadbeheer en controleert of alles nog voldoende in voorraad is. Je houdt de administratie bij en je werkt mee met de logistiek. Dat doe je bijvoorbeeld door de juiste medicijnen klaar te leggen of medicijnen te bestellen. Je leert tijdens de lessen op school wat er komt kijken bij het werken als apothekersassistent.

Niet alleen krijg je de vakken die je direct voor je beroep nodig hebt. Je volgt tijdens de opleiding ook vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Bovendien oefen je met je medeleerlingen in het geven van advies en voorlichting.

Lessen en stage
Soms krijg je klassikaal les en soms werk je in groepjes aan een opdracht. Je gaat verslagen maken, zelf dingen uitzoeken en presentaties geven. De basisvaardigheden die je op school leert, breng je dan bij een erkend leerbedrijf in de praktijk. Daar begeleidt een gediplomeerd apothekersassistent jou. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig werken.

Toetsen en examens
Je maakt tijdens je opleiding een portfolio waarin je je voortgang bijhoudt. Je bewaart daarin alle verslagen en opdrachten. Zo laat je zien wat je hebt gedaan en geleerd tijdens je opleiding.

Je krijgt op school toetsen die je kennis testen. Ook krijg je casustoetsen. Daarin leg je uit wat je zou doen in een bepaalde praktijksituatie. Tijdens je stage word je beoordeeld. Je gaat daarom verschillende praktijkopdrachten uitvoeren.

Je rondt je opleiding tot apothekersassistent af met examens als je alle toetsen en opdrachten voldoende hebt gemaakt. De examens zijn zowel in de praktijk als op school. Je maakt ook een landelijk examen Nederlands, Engels en rekenen. Bij het praktijkexamen bewijs je dat je het echte werk kunt doen. Je moet alle nodige handelingen kunnen uitvoeren, maar ook kunnen beargumenteren en je moet beslissingen kunnen nemen. Als jij voor alles een voldoende haalt, ben je er klaar voor om aan de slag te gaan als apothekersassistent.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als apothekersassistent werk je bij een openbare apotheek, een apotheek in een gezondheidscentrum of een ziekenhuisapotheek. Je kunt ook kiezen voor een loopbaan bij een groothandel of in de farmaceutische industrie.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

  • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
  • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
  • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
  • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als apothekersassistent werk je veel met mensen samen, dus is het van belang dat je klantvriendelijk bent en over goede sociale vaardigheden beschikt. Je hebt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat klanten de juiste medicijnen meekrijgen. Daarom is het belangrijk dat je bij het uitvoeren van je taken nauwkeurig en professioneel werkt. Ook moet je zorgvuldig en discreet zijn met persoonlijke gegevens en je professioneel gedragen.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 606,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 275 euro voor boeken en licenties.
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 410 euro.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Per jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus) voor deze opleiding. Voor schooljaar 2020/2021 zijn dat 25 plaatsen. De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor deze opleiding. Tot 1 mei is minimaal 50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs.

Vanwege de situatie rondom het corona-virus heeft Albeda besloten om het recht op toelating te verlengen tot 1 mei 2020.  De toelatingseisen en verplichte intake-activiteiten van de opleiding blijven hetzelfde. 

Na je aanmelding krijg je bericht of je kunt deelnemen aan de intake-activiteiten. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, is het verplicht om hieraan deel te nemen.

Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
  • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je een 2e voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw 2e voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw 2e voorkeur te gaan.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Op de website stagemarkt.nl kun je een overzicht van erkende stagebedrijven vinden waarbij je aan de slag kunt als leerling-apothekersassistent.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Wil je na je opleiding niet meteen als apothekersassistent aan de slag? Je kunt ervoor kiezen om door te stromen naar hbo-opleidingen in de gezondheidszorg. Kijk wel eerst naar de toelatingseisen van de hbo-opleiding die je wilt doen.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je net even iets anders? Misschien is de opleiding tot Doktersassistent dan iets voor jou.

Aanmelden

Crebo
25650
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Startmoment(en)
augustus 2021