mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Diploma

Diploma-verificatie

Diplomaverificatie
Het is mogelijk om als bedrijf of organisatie een bij Albeda behaald diploma of certificaat* te verifiëren.

Is het diploma of certificaat behaald vanaf 2007?
In dit geval kan de oud-student in het diplomaregister van Duo zelf een uittreksel downloaden. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is voorzien van een digitaal echtheidscertificaat, waaruit blijkt dat het uittreksel is uitgegeven door Duo. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het originele diploma of certificaat. Een aanvraag voor een diploma of certificaat behaald vanaf 2007 kan Albeda niet in behandeling nemen.

Is het diploma of certificaat behaald tot en met 2006?
Albeda kan een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen wanneer de volgende twee documenten door het betreffende bedrijf of organisatie worden aangeleverd:

  • Een kopie van het door de oud-student aangeleverde diploma of certificaat.
  • Een door de oud-student ondertekende toestemmingsverklaring om de informatie te verstrekken aan het op de verklaring genoemde bedrijf of organisatie.

U kunt het verzoek, voorzien van de beide hiervoor genoemde documenten, per mail versturen naar [email protected]. Indien het verzoek niet volledig is, kan Albeda het verzoek niet in behandeling nemen.

 

* Dit betreft alleen officiële mbo-certificaten (gecertificeerde keuzedelen en beroepsgerichte onderdelen). Voor certificaten uitgegeven door een opleidings- of brancheorganisatie dient contact opgenomen te worden met de betreffende organisatie.