Intervisie methoden

Problemen oplossen op de werkvloer hoeft niet op een vervelende manier. Intervisie voorkomt het ontstaan van conflicten, lost problemen op en zorgt ervoor dat de deelnemers beter worden in hun werk. Volg daarom de training Intervisiemethoden. U krijgt diverse methoden aangereikt om in een prettige sfeer problemen te lijf te gaan.

Inhoud

Inhoud

Methoden 
Het is nuttig om tijdens een intervisie een bepaalde structuur te hebben. Dit is beter dan in het wilde weg discussiëren. De drie werkvormen, die aan bod komen tijdens de training Intervisiemethoden, brengen die structuur aan. Ze nemen elk ongeveer een uur in beslag.

De vijfstappenmethode is een standaardmethode om te praten over een probleem. De twee andere intervisiemethoden, de roddelmethode en de clinic, zijn wat speelser en meer prikkelend: ze doorbreken het normale groepsproces. Elke vorm begint met een vraagstelling van een van de deelnemers. Een dergelijke vraag zou als volgt kunnen luiden: "Ik vind het moeilijk om nee te zeggen tegen die collega die steeds met verzoeken bij me komt. Hoe los ik dit op?"

Doel

Doel

De training Intervisiemethoden heeft tot doel om de deelnemers methoden aan te reiken voor intervisie. Met intervisie helpen collega’s elkaar beter te worden in hun werk. Dat doen ze door samen problemen te behandelen die zich op de werkvloer voordoen. Deelname aan intervisie is altijd vrijwillig.

Intervisiegroepen komen regelmatig samen. Soms onder begeleiding van een trainer, maar meestal zonder leiding. Er worden vaktechnische problemen besproken, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

De training Intervisiemethoden brengt structuur in deze bijeenkomsten. Er worden drie vormen van intervisie aangereikt: de vijfstappenmethode, de roddelmethode en de clinicmethode. Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat deze methoden toe te passen en zo hun intervisie gestructureerd te laten verlopen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training bieden wij aan voor werkenden in de zorg.

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt u aangeboden als incompanytraining.
U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Aanmelden

Duur
2 dagdelen
Kosten
Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .