mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Bindend studieadvies

Ben je het niet eens met het bindend studieadvies? Dan kun je binnen tien werkdagen beroep instellen bij de commissie van beroep voor de examens. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier beroep bij de commissie van beroep voor de examens. De interne geschillencommissie onderwijs neemt jouw beroep dan in behandeling. De verdere procedure staat in het reglement interne geschillencommissie onderwijs.

Downloads