mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Subsidieregeling Praktijkleren voor begeleiding mbo-studenten

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de subsidieregeling Praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven kunnen jaarlijks tot en met studiejaar 2027-2028 subsidie aanvragen als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten:

 

Voorwaarden en begrippen subsidieregeling mbo-studenten

Doel subsidieregeling
Het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan bbl-studenten en bedrijven een tegemoetkoming bieden in de kosten van begeleiding. Zie ook: 
Subsidieregeling praktijkleren (rvo.nl)

Werkgever
Een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de diplomagerichte opleiding voor de student verzorgt, op grond van een praktijkleerovereenkomst. Zie ook: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Doelgroep
Bbl-studenten van alle niveaus

Sectoren
Alle

Praktijkleerovereenkomst
Overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en student

Diplomagerichte opleidingen
Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Subsidiebedrag
Maximum van € 2.700,- per student. Een volledig studiejaar is bij het mbo 40 weken. Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Overzicht van het proces van de subsidieregeling:

Procesbeschrijving

Deadline indiening
Uiterlijk 17 september 2023, 17:00 uur (van 2024 tot en met 2027). In 2028: 18 september, 17:00 uur.

Formulier
Digitaal aanvraagformulier
Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Indienen
Via het eLoket met behulp van eHerkenning niveau 3.

Meer informatie
Subsidieregeling praktijkleren (rvo.nl) of telefonisch 088 042 42 42 (van 8:30 tot 17:00)