Subsidieregeling Praktijkleren voor begeleiding mbo-studenten

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de subsidieregeling Praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen tot 2023 in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is een toeslag beschikbaar tot en met 2024. Voor conjunctuurgevoelige sectoren stelt het ministerie van OCW vanaf studiejaar 2019-2020 tot en met 2021-2022 een toeslag beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ondernemers aanspraak kunnen maken volgens de huidige subsidieregeling Praktijkleren.

Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten: