Albeda studiesupportfonds

Iedereen die kan en wil leren is welkom bij Albeda. Financiële omstandigheden mogen niet in de weg staan om bij ons te studeren. Daarom is het Albeda studiesupportfonds opgericht. Met een donatie aan het Albeda studiesupportfonds kunt u voor mbo studenten het verschil maken. 

Het Albeda studiesupportfonds biedt financiële ondersteuning aan Albeda-studenten die door financiële omstandigheden niet in staan zijn om hun voorgeschreven leermiddelen zoals boeken, licenties, laptop of bedrijfskleding aan te schaffen. Om dit doel te bereiken verwerft het Albeda studiesupportfonds giften, subsidies, schenkingen en legaten of bijdragen van andere fondsen. Deze middelen stellen ons in staat zoveel mogelijk studenten een kans te bieden op een succesvolle schoolloopbaan. 

Het Albeda studiesupportfonds is een onafhankelijke stichting en is opgericht op 14 september 2020. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door René Louwerse, voorzitter stichting en directeur Finance & Control Albeda, Ingrid Tuinenburg,  penningmeester stichting en directeur Albeda Zorgcollege en Gerdien Hoogmoed-Compagnie, directeur Trajectbureau Albeda.

Wilt u meer informatie over het Albeda studiesupportfonds of weten op welke wijze u onze stichting kunt ondersteunen, mail naar [email protected] of bezoek de website.