De zorgvrager met een nefrologische aandoening

Ben je  een verpleegkundige die in staat moet zijn zorg te verlenen aan zorgvragers met een nefrologische aandoening? Dan is deze scholing voor jou bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen nefrologie:

 • anatomie en fysiologie van de nieren
 • diagnostiek
 • medische aspecten en behandeling van nierziekten
 • verpleegkundige zorg bij acuut nierfalen
 • verpleegkundige aspecten bij preventie van nierfalen en chronische nierinsufficiëntie
 • terminaal nierfalen
 • psychosociale aspecten
 • transplantatie
 • voedingsaspecten
Sluit

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een nefrologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

(Recent gediplomeerd) verpleegkundigen die gestart zijn of binnen afzienbare tijd gaan starten op een afdeling waar zorg verleend wordt aan zorgvragers met een nefrologische aandoening.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Deze scholing is bedoeld voor (recent gediplomeerd) verpleegkundigen die gestart zijn of gaan starten op een afdeling waar zorg verleend wordt aan zorgvragers met een nefrologische aandoening.
De scholing bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met het beschrijven van een praktijksituatie aan de hand waarvan de leerdoelen van de scholing worden uitgewerkt.

Sluit

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2022
Data zijn nog niet bekend, maar worden zo spoedig mogeljk bekend gemaakt.

Sluit

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij:

 • actieve deelname aan de lessen,
 • aanwezigheid van minimaal 5 dagdelen,
 • een met een voldoende beoordeelde uitwerking van de opdracht.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Sluit

Aanmelden

Duur
6 dagdelen
Kosten
start in 2021: €790 per deelnemer (open inschrijving) / start in 2022: kosten nog niet bekend
Startmoment(en)
voorjaar 2022