mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Voeding & hospitality in zorg en welzijn (K1137)

Binnen de sector zorg en welzijn wordt voeding – naast bijvoorbeeld medicatie – steeds meer een onderdeel van de behandeling en het behandelplan. Het belang van voeding en de invloed die voeding heeft op het welzijn en herstel van mensen wordt steeds meer erkend.

Het keuzedeel Voeding & hospitality in zorg en welzijn draagt bij aan jouw verdere professionalisering om je taken als gastheer/gastvrouw m.b.t. het ondersteunen van de cliënt bij de maaltijd optimaal uit te voeren.

Inhoud

Inhoud

De beginnend beroepsbeoefenaar leert via dit keuzedeel voedingswensen en -gewoonten van zorgvragers te inventariseren, hen te informeren en adviseren op het gebied van voeding, maaltijden en dranken en hen gastvrij te serveren. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft kennis van (gezonde) voeding en de relatie hiervan met het herstel en welzijn van de zorgvrager. Hij heeft basiskennis van ziektebeelden en de hierbij passende voeding. Hij bespreekt met de zorgvrager zijn achtergronden en voedingswensen en houdt hier rekening mee. Hij serveert maaltijden en dranken en biedt volgens afspraak ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd en bij het drinken. De beginnend beroepsbeoefenaar is gastvrij. Hij signaleert, rapporteert en houdt patiëntgegevens bij met betrekking tot eten en drinken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit

Leerdoelen

Leerdoelen

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeft basiskennis van zorgdossiers in relatie tot zijn werkzaamheden
 • heeft basiskennis van gezonde voeding
 • heeft basiskennis van voeding in relatie tot ziektebeelden (zoals hart- en vaatziekten, nierziekten)
 • heeft kennis van doelgroepen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • heeft kennis van de meest voorkomende diëten in relatie tot zijn werkzaamheden
 • heeft basiskennis van voedsel, dranken en ingrediënten
 • heeft basiskennis van allergenen
 • heeft basiskennis van specifieke voedingsgewoonten (zoals vanuit religie, cultuur, principe)
 • heeft basiskennis van meetinstrumenten met betrekking tot eet- en drinkgedrag
 • heeft basiskennis van slikgedrag
 • heeft basiskennis van administratieve systemen rondom voeding en patiëntenzorg
 • heeft basiskennis van serveertechnieken
 • kan maaltijden en dranken gastvrij uitserveren
 • kan inspelen op de toestand van de zorgvrager (zoals bij afasie, dementie, delier)
 • kan gesprekstechnieken toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan adviesvaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden
 • kan werken volgens procedures en richtlijnen, zoals de HACCP
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Er wordt alleen gestart bij voldoende aanmeldingen.

Een passende stageplaats is essentieel om de examenopdrachten uit te voeren.

Sluit

Praktische info

Praktische info

Je kunt je inschrijven voor deze scholing via de aanmeldbutton.

Deze scholing wordt op verzoek ook incompany gegeven in zorginstellingen.

 

 

Sluit

Lesdata

Lesdata

Schooljaar 2023 - 2024 (VOL)
28-09, 05-10,12-10, 26-10, 02-11, 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 07-12, 14-12, 11-01-2024, 18-01, 25-1, 01-02, 08-02, 29-02, 07-03 (praktijk dag in de keuken), 14-03-, 04-04-2024 

Schooljaar 2024 - 2025
Data zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Sluit

Certificering

Certificering

Een erkend mbo-certificaat wordt uitgereikt als de lessen actief zijn bijgewoond, de opdrachten zijn uitgevoerd en het examen (casus-interview over een passend en correct voedingsadvies dat op gastvrije wijze aan de zorgvrager wordt uitgelegd) voldoende is afgesloten.

Dit mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. 

Sluit

Aanmelden

Crebo
25498
Niveau
niveau 2
Duur
20 weken, elke donderdag les van 9.00 - 12.00 uur
Startmoment(en)
najaar 2024
Opleidingstype
Scholing
Kosten
€1745,- (is inclusief examenkosten)
Certificering
erkend mbo-certificaat