STRONG

Met de mars, het debat en de conferentie hoopt de organisatie dat kinderrechten meer aandacht krijgt in het onderwijs, vooral bij studenten die later in hun werk met kinderen en ouders een sleutelpositie innemen bij het signaleren en melden van misstanden.

De Conferentie
De STRONG conferentie gaat over de rechten van het kind en wordt bezocht door laatstejaars mbo-studenten (17-25 jaar) uit heel Nederland. Tijdens de conferentie komen studenten en hun praktijkbegeleiders in contact met wetenschappers en andere professionals. Op deze manier wordt er succesvol een brug geslagen tussen studenten van agogische opleidingen, de wetenschap en beroepskrachten. Studenten en professionals worden tijdens de conferentie aangezet tot nadenken over kinderrechten en krijgen handvatten om in de beroepspraktijk rechten van kinderen te bewaken.