STRONG

Het project STRONG 2020 staat voor Supporting The Rights of New Generations en maakt onderdeel uit van de Week tegen Kindermishandeling en de internationale dag van de rechten van het kind. In 2020 vond deze week plaats van 16 tot en met 22 november. De week is een maatschappelijke oproep om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Via challenges hebben studenten van de opleiding Sociaal werker aandacht gevraagd voor het thema ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Ook volgden ze lessen over het onderwerp en gaven ze (coronaproof) voorlichting over kinderrechten op basisscholen. Daarnaast is over het onderwerp op woensdag 18 november een online conferentie georganiseerd.

Wij vinden het belangrijk dat kinderrechten meer aandacht krijgen in het onderwijs, vooral bij studenten die later in hun werk met kinderen en ouders een sleutelpositie innemen bij het signaleren en melden van misstanden. Het project STRONG wordt daarom jaarlijks georganiseerd door Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk in samenwerking met STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind), Debatcentrum Arminius en de Erasmus Universiteit (de Erasmus Sustainability Hub en het Wetenschapsknooppunt EUR).

De eerstvolgende internationale dag van de rechten van het kind is op zaterdag 20 november 2021. Meer informatie over de invulling van het project STRONG in 2021 volgt later.