STRONG

Het project STRONG staat voor Supporting The Rights of New Generations en maakt onderdeel uit van de Week tegen Kindermishandeling. De week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Met een mars, een debat en een conferentie hopen we dat kinderrechten meer aandacht krijgen in het onderwijs, vooral bij studenten die later in hun werk met kinderen en ouders een sleutelpositie innemen bij het signaleren en melden van misstanden. Het project wordt georganiseerd door Albeda in samenwerking met STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind), Debatcentrum Arminius en de Erasmus Universiteit (de Erasmus Sustainability Hub en het Wetenschapsknooppunt EUR).

De Conferentie
De STRONG conferentie gaat over de rechten van het kind en wordt bezocht door laatstejaars mbo-studenten (17-25 jaar) uit heel Nederland. Tijdens de conferentie komen studenten en hun praktijkbegeleiders in contact met wetenschappers en andere professionals. Op deze manier wordt er succesvol een brug geslagen tussen studenten van agogische opleidingen, de wetenschap en beroepskrachten. Studenten en professionals worden tijdens de conferentie aangezet tot nadenken over kinderrechten en krijgen handvatten om in de beroepspraktijk rechten van kinderen te bewaken.