STRONG

Het project STRONG 2020 staat voor Supporting The Rights of New Generations en maakt onderdeel uit van de Week tegen Kindermishandeling. In 2020 vindt deze week plaats van 16 tot en met 22 november. De week is een maatschappelijke oproep om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Via challenges gaan studenten van de opleiding Sociaal werker de komende maanden aandacht vragen voor het thema ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Ook volgen ze lessen over het onderwerp en geven ze (coronaproof) voorlichting over kinderrechten op basisscholen. Op woensdag 18 november vindt over het onderwerp een online conferentie plaats. We vinden het belangrijk dat kinderrechten meer aandacht krijgen in het onderwijs, vooral bij studenten die later in hun werk met kinderen en ouders een sleutelpositie innemen bij het signaleren en melden van misstanden. Het project wordt georganiseerd door Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk in samenwerking met STERK (Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind), Debatcentrum Arminius en de Erasmus Universiteit (de Erasmus Sustainability Hub en het Wetenschapsknooppunt EUR).

Online conferentie
De STRONG online conferentie op 18 november gaat over de rechten van het kind en gelijke kansen voor ieder kind. Studenten en professionals worden tijdens de conferentie aangezet tot nadenken over kinderrechten en krijgen handvatten om in de beroepspraktijk rechten van kinderen te bewaken.