mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Week van de kinderrechten

Week van de kinderrechten

Week van de kinderrechten
In Nederland heeft 1 op de 3 jongeren ooit te maken gehad met een vorm van kindermishandeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderrechten meer aandacht krijgen in het onderwijs, vooral bij studenten die later in hun werk met kinderen en ouders een sleutelpositie innemen bij het signaleren en melden van misstanden.

De week van de kinderrechten is een maatschappelijke oproep om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Elk jaar worden onze studenten daarom in de week van de kinderrechten (november) als toekomstige professionals aangezet tot nadenken over kinderrechten. Ook krijgen zij handvatten om in de beroepspraktijk de rechten van kinderen te bewaken. Dat doen we door die hele week de kinderrechten centraal te stellen in onder andere de lessen, groepsopdrachten, gastcolleges en andere activiteiten.

Meer informatie

Kinderrechten

Een prik om te voorkomen dat je ziek wordt. Een lekkere appel tijdens de lunch. Sporten en buitenspelen. Het zijn een paar uitingen van de 54 kinderrechten die kinderen en jongeren hebben. Voor jou zijn deze waarschijnlijk heel normaal, maar dat is niet voor alle kinderen zo. Op 20 november 1989 zijn de kinderrechten in een Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties vastgelegd en inmiddels hebben 194 landen dit verdrag getekend. Het Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, vanaf hun geboorte tot aan hun achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders. Lees hier meer over Kinderrechten (PDF).

Partners

Arminius    Sterk   DFC   Augeo Erasmus   Bijdehand