Leren en werken in de wijk

Albeda College Sociaal & Pedagogische Werk heeft een breed aanbod aan opleidingen en zoekt constant de balans tussen de vraag van studenten, maatschappij en de inhoudelijke kwaliteit van onze opleidingen. We hechten aan goed gekwalificeerde opleidingsplekken voor onze studenten en we willen inspelen op vragen vanuit onze samenleving.

Binnen het leren en werken in de wijk willen we een eigentijds flexibel onderwijsconcept ontwikkelen en uittesten op basis van praktijkervaringen in lopende en nieuwe wijkgerichte projecten.

Samenwerking met de wijk
Albeda maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in Rotterdam en regio. Studenten van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk ondersteunen op diverse locaties in en om Rotterdam bij het uitvoeren van allerlei activiteiten.
Voor de studenten een prachtige kans om ervaring op te doen in het begeleiden van verschillende doelgroepen.

Enkele voorbeelden van activiteiten waaraan onze studenten bijdragen:

De Nationale Kinderboekenweek
Studenten lezen voor aan kinderen op scholen en in bibliotheken.

De Pietenschool
Eerstejaars studenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang en Onderwijsassistent organiseren in bibliotheken, op scholen en op peuterspeelzalen ‘de Pietenschool’; een afwisselend, interactief programma.

Stichting Opzoomer Mee
Voor de voorleesclubs van de Stichting Opzoomer Mee organiseren we 1 keer per jaar een groot voorleesfeest in een bibliotheek. Onze studenten organiseren activiteiten en begeleiden de kinderen.

Sportdag
Studenten worden als klas, met begeleidend docent, ingezet tijdens de uitvoering van de sportdag.