mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Practoraten

Op 30 juni 2015 is de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Het doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, de zogenaamde practoraten. Practoraten zijn een waardevolle nieuwe aanvulling in het mbo: onderzoek en onderwijs versterken elkaar door het onderzoek uit te voeren in de praktijk en de bevindingen direct naar de praktijk te vertalen. Kijk op practoraten.nl voor meer informatie over de practoraten die inmiddels van start zijn gegaan. 

Ook Albeda is aangesloten bij de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ en kent inmiddels twee practoraten. Meer informatie over deze practoraten en linkjes naar de practorale redes vind je hieronder.

Meer informatie

Practoraat rekenen

Het Practoraat rekenen is opgezet door drie mbo-instellingen (Albeda, Deltion College en Summa College) en de BVMBO (beroepsvereniging opleiders in het mbo). Het Practoraat rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag ‘wat is een goede rekenles?’ centraal. Het Practoraat rekenen inventariseert wat er aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en wat de resultaten van deze werkvormen zijn. Het beste rekenidee van Nederland valt ook onder het practoraat. Meer nieuws over het Practoraat rekenen en de practorale rede vind je op practoraten.nl.

Practoraat leerwerkplaatsen

Het Practoraat leerwerkplaatsen is een expertiseplatform waar onderzoek wordt gedaan naar vragen en uitdagingen die spelen binnen de Albeda leerwerkplaatsen. Doel is de onderwijspraktijk te ontwikkelen, te ondersteunen en te vernieuwen.  Naast het Practoraat rekenen is het Practoraat leerwerkplaatsen het tweede practoraat van Albeda.

Hier vind je de digitale versie van de practorale rede.

Wil je een gedrukt exemplaar van de practorale rede ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam, adres, postcode en woonplaats naar [email protected] o.v.v. practorale rede leerwerkplaatsen.