Practoraten

Op 30 juni 2015 is de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Het doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, de zogenaamde practoraten. Practoraten zijn een waardevolle nieuwe aanvulling in het mbo: onderzoek en onderwijs versterken elkaar door het onderzoek uit te voeren in de praktijk en de bevindingen direct naar de praktijk te vertalen. Kijk op practoraten.nl voor meer informatie over de practoraten die inmiddels van start zijn gegaan. 

Ook Albeda is aangesloten bij de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ en kent inmiddels twee practoraten. Meer informatie over deze practoraten en linkjes naar de practorale redes vind je hieronder.