mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man en vrouw kijken naar huiswerk

Nederlands als 2e taal (NT2): Taalopleiding A2

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Spreekt u en begrijpt u al Nederlands en wilt u het nog beter leren en een diploma halen? Bijvoorbeeld om een baan te kunnen vinden of om een beroepsopleiding te kunnen volgen? Dan kunt u de Taalopleiding A2 bij ons volgen. U spreekt en begrijpt al Nederlands en beheerst de taal op niveau A1. Onze professionele en ervaren docenten leren u tijdens de opleiding meer over de Nederlandse taal en u vergroot uw woordenschat en leert goede zinnen maken. Natuurlijk helpen wij u ook met uw uitspraak, zodat anderen ook u steeds beter begrijpen.

Als u deze opleiding wilt volgen, bent u klaar met inburgeren of bent u niet verplicht om in te burgeren en bent u inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noord-oever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Goeree Overflakkee.

U kunt de opleiding volgen met subsidie van de gemeente. De opleiding kan per gemeente anders zijn. Er zijn lessen op de dag en op de avond. Ook als u al werkt, kunt u een opleiding volgen.

U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

U krijgt Nederlandse les op vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken en wordt opgeleid om het diploma A2 te halen. Dit betekent dat u voor alle onderdelen examen doet. Afhankelijk van uw woonplaats krijgt u ook andere vakken, zoals rekenen en digitale vaardigheden (computer, apps op de telefoon). Ook is er aandacht voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en werknemersvaardigheden. Als u wilt starten met een mbo-opleiding op niveau 1, krijgt u hier voorlichting over en volgt u studievaardigheden.

Sluit

Doelgroep

Doelgroep

U bent 18 jaar of ouder, niet (meer) inburgeringsplichtig en u bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noordoever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Goeree Overflakkee. Nederlands is niet uw eerste taal. U wilt graag Nederlands leren of uw Nederlands verbeteren. U wilt graag een diploma NT2 / A2 behalen om bijvoorbeeld werk te kunnen vinden, uw huidige baan te behouden of een andere of beter betaalde baan vinden.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het is belangrijk dat het tempo van de opleiding en het niveau van het Nederlands goed aansluiten op uw niveau. Heeft u in uw eigen land minimaal de basisschool gedaan en bij de toelatingstoets op A1 niveau heeft gescoord? Dan kunt u starten met deze opleiding op A2 niveau.

Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen en wordt u geplaatst in het tweede of laatste deel van de opleiding.

De gemeente betaalt de opleiding. Als u mee doet, bent u wel verplicht om serieus alle lessen te volgen en deel te nemen aan het examen.

Daarnaast geldt het volgende:

  • U woont in één van de volgende woonplaatsen: Rotterdam (Noord-oever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Maassluis, Schiedam of Vlaardingen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft geen inburgeringsplicht (meer).
Sluit

Leslocatie(s)

Leslocatie(s)

Sluit

Erkenning

Erkenning

U kunt aan het eind van de opleiding examen doen. Als u voor alle vier de onderdelen een voldoende haalt, heeft u het diploma A2.

Sluit

Duur

Duur

Hoelang de opleiding duurt, hangt af van uw startniveau en uw inzet en motivatie. Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen. De duur van de opleiding is ook afhankelijk van het aantal lessen per week. Dit is per gemeente anders. 

Sluit

Aanmelden

Duur
Afhankelijk van uw startniveau en de gemeente waar u de opleiding gaat volgen
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Opleiding