mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man kijkt in camera.

Nederlands als 2e taal (NT2): Taalopleiding A1

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Wilt u Nederlands leren en een diploma halen? Bijvoorbeeld om een baan te kunnen vinden of om een beroepsopleiding te kunnen volgen? Bent u klaar met inburgeren of bent u niet verplicht om in te burgeren en bent u inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noord-oever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Goeree Overflakkee? Dan kunt u zich aanmelden voor deze taalopleiding.

U leert woorden die veel voorkomen. U oefent met zinnen die u in veel situaties kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij de bakker of in de apotheek. Ook kunt u na deze opleiding bijvoorbeeld formulieren lezen en invullen. Kortom, u kunt zich beter redden in het dagelijks leven van Nederland.

U kunt de opleiding volgen met subsidie van de gemeente. De opleiding kan per gemeente anders zijn. Er zijn lessen op de dag en er zijn lessen op de avond. Ook als u al werkt, kunt u een opleiding volgen.

U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Bij deze opleiding gaan we ervan uit dat u nog (bijna) geen Nederlands spreekt. U krijgt Nederlandse les op vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. U wordt opgeleid om het diploma A1 te halen. Dit betekent dat u voor alle onderdelen examen doet. Afhankelijk van uw woonplaats krijgt u andere vakken, zoals rekenen en digitale vaardigheden (computer, apps op de telefoon). Ook is er aandacht voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en werknemersvaardigheden. 

Sluit

Doelgroep

Doelgroep

U bent 18 jaar of ouder, niet (meer) inburgeringsplichtig en u bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noordoever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Goeree Overflakkee. Nederlands is niet uw eerste taal. U wilt graag Nederlands leren of uw Nederlands verbeteren. U wilt graag een diploma NT2 / A1 behalen om bijvoorbeeld werk te kunnen vinden, uw huidige baan te behouden of een andere of beter betaalde baan vinden.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het is belangrijk dat het tempo van de opleiding en het niveau van het Nederlands goed aansluiten op uw niveau. Heeft u in uw eigen land minimaal de basisschool gedaan en voldoende punten voor de toelatingstoets? Dan kunt u deze opleiding volgen bij Albeda.

Hoelang de opleiding duurt, hangt af van uw startniveau en uw inzet en motivatie. Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen. 

De gemeente betaalt de opleiding. Als u mee doet, bent u wel verplicht om serieus alle lessen te volgen en deel te nemen aan het examen.

Daarnaast geldt het volgende:

  • U woont in één van de volgende woonplaatsen: Rotterdam (Noord-oever, inclusief Hoek van Holland), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Maassluis, Schiedam of Vlaardingen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft geen inburgeringsplicht (meer).
Sluit

Leslocatie(s)

Leslocatie(s)

Sluit

Erkenning

Erkenning

U kunt aan het eind van de opleiding examen doen. Als u voor alle vier de onderdelen een voldoende haalt, heeft u het diploma A1.

Sluit

Duur

Duur

Hoelang de opleiding duurt, hangt af van uw startniveau en uw inzet en motivatie. Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen. De duur van de opleiding is ook afhankelijk van het aantal lessen per week. Dit is per gemeente anders. 

Sluit

Aanmelden

Duur
Afhankelijk van uw startniveau en de gemeente waar u de opleiding gaat volgen
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Opleiding