mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Vrouw zit in de les met koptelefoon op

Inburgeren: Cursus Staatsexamen I (B1)

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is de cursus Staatsexamen I misschien iets voor u. Deze cursus van 20 weken helpt u om de Nederlandse taal zo te beheersen, dat u zich kunt redden in de meeste situaties. U kunt na deze cursus, deelnemen aan een mbo-opleiding, als u aan de door de opleiding gestelde voorwaarden voldoet. Ook op uw werk kunt u veel voordeel hebben van deze cursus. De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik Op Werk. Voorafgaand aan deze B1-cursus kunt u ook een voorbereidende cursus van 20 weken op A2-niveau volgen. Tijdens de intake bekijken we welk traject het best bij u past.

Let op: Sommige mbo-opleidingen vragen Staatsexamen I (=B1) anderen vragen Staatsexamen 2 (=B2).

U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

In de Cursus Staatsexamen I (B1) leert u intensief Nederlands. Soms krijgt u  boekopdrachten, soms zal de docent u vragen om een bepaald tv-programma te bekijken of informatie op te zoeken op internet of een prakrijkopdracht te doen (bijvoorbeeld informatie vragen aan een balie). Ook krijgt u het vak Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). U heeft 3 dagen per week gedurende 3 uur les en u krijgt ook huiswerk.

Aan het eind van de cursus krijgt u examentraining om u voor te bereiden op het Staatsexamen B1.

Tijdens deze cursus kunt u ook het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Dit onderdeel is verplicht voor de inburgering. Dit vak krijgt u in een extra les van 3 uur per week, gedurende 14 weken.

Voorafgaand aan deze B1-cursus kunt u ook een voorbereidende cursus van 20 weken op A2-niveau volgen. U heeft dan 3 dagen per week gedurende 3 uur les.

Er wordt les gegeven in niveaugroepen. Uw niveau bij de start bepaalt in welke groep u geplaatst wordt. Als u een niveau hoger heeft bereikt, stroomt u door naar een andere groep. Dit betekent dat u dan met andere cursisten in de klas komt en dat u op andere dagen of tijden les krijgt.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeringscursus
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

  • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
  • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

Het NT2 Staatsexamen I (B1) is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een middelhoog opleidingsniveau die bijvoorbeeld willen doorstromen naar een mbo-opleiding of werk.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Sluit

Kosten

Kosten

Cursus van 20 weken: € 2.570,-. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 800,- (exclusief intake) of € 1.070,- (inclusief intake).

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Sluit

Erkenning

Erkenning

Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van een DUO-lening, om een cursus bij Albeda te betalen.

Sluit

Duur

Duur

  • Cursus van 20 weken: 3 lessen van 3 uur per week.
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) / 14 weken - 3 uur per week.
Sluit

Aanmelden

Duur
20 weken: van niveau A2 naar niveau B1.
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Cursus