mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man en vrouw kijken naar huiswerk

Inburgeren: cursus Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Engels  Frans  Oekrains  Spaans  Turks

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, dan moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent.

Tijdens deze cursus kunt u ook het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Dit onderdeel is verplicht als u moet inburgeren volgens de wet IB2013. Dit vak krijgt u in een extra les van 2,5 uur per week, gedurende 17 weken.

De cursus Oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt alleen aangeboden in Rotterdam.

Via de knop Aanmelden kunt u zich ook apart voor deze cursus opgeven. U volgt dan alleen de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Aanmelden

Duur
3 uur per week, gedurende 14 weken.
Startmoment(en)
Doorlopend
Opleidingstype
Cursus
Kosten
€ 700,- (exclusief intake)