mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten

Vierjaarlijks inspectieonderzoek: Klinkend resultaat voor mbo-school Albeda

Eens in de vier jaar doet de onderwijsinspectie een zeer grondig onderzoek bij de mbo-scholen in Nederland. Dit zogenaamde 'vierjaarlijkse onderzoek' richt zich op de kwaliteit van het onderwijs. Onlangs was mbo-school Albeda aan de beurt. De inspectie heeft de resultaten van dit onderzoek vastgelegd in een rapport dat deze week is verschenen. De inspectie is zeer lovend over Albeda en de resultaten zijn er dan ook naar. Zeker voor een mbo-school die opereert in een grootstedelijke omgeving en dagelijks te maken heeft met de complexiteit van die omgeving. Volgens de Inspectie blijkt de strategische visie van Albeda, genaamd Albeda Zet de Toon!, geen lege huls te zijn. Docenten en ondersteunende medewerkers zetten daadwerkelijk de toon. Zij werken dagelijks aan hun opdracht om het onderwijs in de multiculturele stad Rotterdam en haar omgeving, inclusief de grote stadsproblematiek, te optimaliseren.

Bevindingen Inspectie
Belangrijk is de constatering van de Inspectie dat de cultuur binnen Albeda gekenmerkt wordt door de grote betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Van de onderzochte opleidingen zijn er vier met goed beoordeeld. Het betreft hier de opleidingen Acteur, Verzorgende-IG, Assistent dienstverlening en zorg en Allround kapper. Alle overige onderzochte opleidingen hebben een voldoende gekregen. Dit betekent dat de basiskwaliteit op orde is en Albeda de eigen ambities die het heeft geformuleerd in de praktijk overtuigend waarmaakt. Ook is er een goed voor het bestuurlijk handelen op het gebied van kwaliteitszorg & ambitie en een voldoende voor financieel beheer.

Albeda bewaakt goed dat de student ruimte krijgt om te leren en zich te ontwikkelen. Ook worden studenten uitgedaagd om zichzelf te leren kennen. Docenten verbeteren de kwaliteit van hun lessen en in de teams worden goede analyses gemaakt, waarvan de Inspectie verwacht dat de verbeteringen leiden tot meer studenten die hun opleiding afmaken en een diploma halen.

Er wordt onderling geleerd van wat er is ontwikkeld, hierdoor worden goede voorbeelden elders in de organisatie gebruikt. Dit geldt overigens ook voor de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het vak burgerschap dat door de Inspectie gezien wordt als een pareltje binnen Albeda.

Kritisch blijven
Albeda blijft ook in de toekomst scherp op de kwaliteit. Voorzitter college van bestuur Ron Kooren: “Wij zijn supertrots op dit resultaat, onze medewerkers en onze studenten. Dit is goed voor de stad Rotterdam en de regio! Dit mooie resultaat vormt een solide basis om verder te bouwen aan ons mooie onderwijs, maar er valt heus nog wat te verbeteren. Zo verlaten nog steeds te veel studenten hun opleiding zonder diploma. Dat moet en kan echt nog beter. Kwaliteit leveren en deze behouden betekent dat we kritisch moeten blijven.".