mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

de Beroepscampus

Ondertekening convenant schoolveiligheid 2024-2028: 'Samen voor een veilige schoolomgeving'

Op donderdag 20 juni ondertekenden vertegenwoordigers van Albeda, CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en Lentiz, die gezamenlijk de Beroepscampus Middelharnis vertegenwoordigen, samen met de politie en de gemeente Goeree-Overflakkee het schoolveiligheidsconvenant 'Samen voor een veilige schoolomgeving'. Dit convenant markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen scholen, politie en gemeente op het gebied van veiligheid.

Veilige schoolomgeving en preventie
In het convenant staan afspraken over de samenwerking en de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige en leefbare schoolomgeving, maar ook aan het verbeteren van gelijke kansen van jongeren. Naast het aanpakken van problemen in en rond de school wordt stevig ingezet in op preventie zoals het voorkomen van strafbare feiten, overlast en andere aantastingen van de veiligheid. 

Wijkagent met volledige focus op jeugd
De politie is blij met dit convenant. Jan-Willem van Doorn, teamchef basisteam Haringvliet: “Een veilig schoolklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Om hier een extra bijdrage aan te leveren, hebben wij als politie een wijkagent aangesteld met een volledige focus op de jeugd. Dat is echt uniek. Deze wijkagent heeft een verbindende én signalerende rol en zoekt waar nodig de samenwerking met de andere partners uit het convenant. Hiermee versterken we elkaar en hebben we samen alle aandacht voor de veiligheid op en rondom de scholen.”

Marijn Roelof, directeur van Albeda College Economie & Ondernemen, geeft aan: 'We zijn vanuit Albeda zeer trots op dit nieuwe samenwerkingsconvenant, er zit veel afstemmingswerk in en het voorziet in een grote behoefte. Het helpt ons elkaar makkelijker te vinden en structureel samen te werken op het gebied van het creëren en onderhouden van veilige een (leer)omgeving. De kracht zit in het elkaar kennen en herkennen waardoor we in staat zijn snel met elkaar te schakelen en te handelen. We benutten elkaars discipline optimaal en geven hiermee een mooi voorbeeld in de regio!'

Veilige plek op school
Wethouder Berend Jan Bruggeman (Onderwijs en Sociaal Domein): 'Fijn dat we deze stap gezet hebben met elkaar. Belangrijk in de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en politie is het delen van kennis, nieuwe inzichten en hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Samen zorgen we voor een veilige plek op school voor onze leerlingen.'

Afspraken bij locaties in Rotterdam
Voor alle Albeda locaties in Rotterdam waren al eerder nieuwe afspraken gemaakt om de veiligheid op scholen te behouden en te verbeteren in het convenant Veiligheid in- en om het onderwijs: (zie dit nieuwsbericht: 
Nieuwe afspraken over schoolveiligheid). Naast Albeda en de andere mbo-instellingen heeft het voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs dit convenant ook ondertekend.