mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Panel gesprek

Nationale SDG Rapportage benadrukt noodzaak van samenwerking en heldere toekomstvisie

Donderdag 16 mei is de Achtste Nationale SDG Rapportage gepresenteerd tijdens het congres Route 2023: ‘Take the lead’ in het provinciehuis van Zuid-Holland. De Nationale SDG Rapportage is geschreven door de Rijksoverheid en vertegenwoordigers uit alle sectoren in maatschappij: decentrale overheden, bedrijven, jongeren, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het rapport is gedeeld met het kabinet en de Tweede Kamer. Lees hier de volledige rapportage

Tijdens het congres sprak Simone Fredriksz, lid van het college van bestuur van Albeda, over hoe binnen Albeda gewerkt wordt om duurzaamheid in de organisatie verder te brengen. Albeda is uitgeroepen tot de meest duurzame mbo-instelling in Nederland. "Wij willen bijdragen aan een betere samenleving en er zijn heel veel activiteiten in het onderwijs die gekoppeld zijn aan de 17 Sustainable Development Goals. Het prachtige van onderwijs is dat onze klas een mini-samenleving vormt. Veel verschillende vraagstukken spelen zich daar af en het is aan ons om onze jongeren te zien, te horen en podium te geven, want zij zijn de toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid om voorbeeldgedrag te laten zien in het hier en nu”, aldus Fredriksz.

Integrale aanpak noodzakelijk
Nederland staat voor grote uitdagingen, variërend van sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis tot de druk op de zorg en waterschaarste. Het gezamenlijk aanpakken van deze problemen is de kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We moeten nu actie ondernemen om een kans te maken de doelen in 2030 te behalen. Dit vraagt om een integrale aanpak en een lange adem. Vanuit alle sectoren klinkt de roep om een gedeelde visie op de toekomst van Nederland en heldere langetermijnkaders om deze te bereiken. Dit biedt burgers, bedrijven en andere organisaties collectieve 'grip'.

Lavita Werner schitterende optreden als afsluiter
Het congres werd afgesloten met een mooi optreden van Lavita Werner, een getalenteerde student van Albeda. Zij zong een speciaal lied dat het verhaal vertelt van een jonge ruimtereiziger die de opdracht krijgt een nieuw thuis te vinden voor de aardbewoners, omdat hun leefomgeving wordt bedreigd door klimaatverandering. Passend met het thema van de dag.