mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Minister bezoekt Albeda

Minister Dijkgraaf geïnspireerd over burgerschap tijdens werkbezoek Albeda

Op dinsdag 29 augustus bracht minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan Albeda in Rotterdam. Het werkbezoek stond in het teken van burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De minister heeft tijdens het werkbezoek uitgebreid gesproken met studenten en docenten over hun ervaringen met burgerschap.

"Binnen het mbo worden bij burgerschap bepaalde basisvaardigheden aan studenten meegegeven om mee te kunnen doen in onze maatschappij en deze vaardigheden gaan een leven lang mee. Ik hoop ook dat de studenten de samenleving hiermee verbeteren en verschillen overbruggen”, aldus minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Burgerschap gaat over leren van de samenleving
De minister hoorde in een panelgesprek verschillende ervaringen van studenten en docenten over burgerschap. Ook waren er docenten van ROC Twente en Firda (voorheen ROC Friese Poort en het Friesland College) bij het werkbezoek aanwezig. Zo kon de minister verschillende voorbeelden van burgerschap tot zich nemen. “Ik vind het heel fijn dat we vandaag over dit onderwerp praten. Burgerschap gaat over leren van de samenleving, maar een school is ook een mini-samenleving. Studenten zijn nog jong maar hebben wel een goed gevoel van wat er speelt en wat er in de toekomst kan spelen en daarom is het belangrijk om naar studenten te luisteren”, aldus minister Dijkgraaf.

De samenleving wordt gevormd door onze studenten
De minister benadrukte dat de samenleving aan het veranderen is en dat de samenleving ook door onze studenten wordt gevormd. “Als we alle initiatieven meenemen, hebben we een enorm versterkend effect. Heel mooi dat al onze studenten en docenten zeggen dat het ergens om gaat. Burgerschap is een hele belangrijke plek voor de studenten om kennis te halen en te delen”, aldus de onderwijsminister. Hij sloot het werkbezoek af met de volgende woorden: “We willen wat voor anderen betekenen en dat is enorm inspirerend. Jullie maken allen enorme impact op het leven van studenten en ik wil jullie daarvoor persoonlijk bedanken.”