mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Wijs in werk

Mijlpaal voor Albeda Horecacollege met event Wijs in Werk

Albeda Horecacollege heeft opnieuw een mijlpaal bereikt in de verbetering van het horecaonderwijs met het succesvolle, terugkerende event: Wijs in Werk. Op 6 februari jl. kwamen studenten, bpv-begeleiders en professionals uit de horeca samen om ideeën uit te wisselen en te praten over kwaliteitsverbeteringen voor het horecaonderwijs.

Het gesprek dat geleid werd door Mira Kuipers van de organisatie MEERGLANS, bood alle deelnemers gelijke kansen om hun standpunten over de horecasector en Albeda Horecacollege naar voren te brengen. Door open gesprekken te voeren en alle partijen een stem te geven, ontstonden waardevolle inzichten over zowel de sterke punten als de verbeterpunten van het onderwijs.

Bpv-coördinator Koos van der Linden van Albeda Horecacollege locatie Baljuwstraat, was trots op de opkomst en de levendige discussies die plaatsvonden tijdens het evenement. “Door met elkaar in gesprek te blijven zijn er punten van verbetering geformuleerd en inmiddels gerealiseerd. Zo bouwen we met elkaar verder aan professioneel en inspirerend onderwijs. Wij kijken al uit naar de volgende editie. Deze events zijn enorm waardevol” sluit Koos af.

Het belangrijkste doel van Wijs in Werk is om een dialoog op gang te brengen en te houden, zodat verschillende belanghebbenden elkaar beter begrijpen om succesvol te kunnen samenwerken. Ook deze 7de editie heeft aan deze verwachting voldaan en bood een platform voor studenten, bedrijfsleven en adviseurs van SBB om te praten over het Stagepact en de begeleiding van studenten in de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen het horecaonderwijs.

Met alle input die geleverd is, stelt Albeda Horecacollege een rapport op dat aan alle deelnemers wordt uitgereikt. Deze bevindingen dienen als leidraad om het horecaonderwijs verder te verbeteren en te inspireren.

Voor meer informatie over de horecaopleidingen van Albeda Horecacollege of het event Wijs in Werk, kunt u contact opnemen met Jan Rijksen ([email protected]).