mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

De ondertekenaars

Meer baangaranties voor meer zorg-opleidingen

Vier nieuwe opleidingen erbij, een verlenging voor de komende vier jaar en een baangarantie voor élke student op Zuid die de opleiding (persoonlijk) Begeleider maatschappelijke zorg, Verpleegkundige, Verzorgende-IG of Helpende/Dienstverlening zorg & welzijn volgt. Daar tekenden vanmiddag DeRotterdamseZorg, Albeda Zorgcollege, Zadkine en Nationaal Programma Rotterdam voor. Sandra Roso Sanchez, Corné Grootenboer, Leontine Stok en Marco Pastors spraken voorafgaand aan de ondertekening van het convenant uitgebreid over de uitdagingen waar de mbo’s en de zorg voor staan en hoe we elkaar nog meer kunnen versterken in het vergroten van het aantal studenten én het vasthouden van starters op de arbeidsmarkt.

De ondertekenaars

Alle partners zijn blij met de uitbreiding van de opleiding Dienstverlening en Maatschappelijke zorg. Studenten van Albeda Zorgcollege en Zadkine weten aan het begin van hun opleiding dat zij met de AanDeBak-garantie en een woonadres op Zuid zeker zijn van een baan zodra ze hun diploma halen. Daar staan nu twintig Rotterdamse zorgorganisaties garant voor. NPRZ zet zich met het LOB-programma Gaan voor een baan in om jongeren al vroeg te informeren over de opleidingen, het werk en de kansen die de sector biedt. Gezamenlijk optrekken betekent meer slagkracht in mogelijke ontwikkeling als ook een groter bereik via beurzen, evenementen, eigen websites en contacten. Samen bereiken we meer!

Meer over de opleidingen en de AanDeBak-garanties vind je op aandebakgarantie.nl

Werkgevers: Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Oogziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Fransiscus Gasthuis & Vlietland, Lelie Zorggroep, Sonneburgh, Stichting Aafje, Argos Zorggroep, Leger des Heils, De Zellingen, Cedrah, Stichting Humanitas, MOB Maatschappelijk OndersteuningsBureau, Stichting Conforte, Curamare, Stichting Laurens, De Vijverhof.