mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Het grote kinderrechtenspel
Talksessie

Interessante Kinderrechtenweek voor studenten sociaal en pedagogisch werk

Heb je eigenlijk recht op geluk? Of op fouten maken? Mag je zelf beslissen of je naar school gaat? Op 20 november was het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In dat kader organiseerde Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk in de week van 20 tot en met 24 november de jaarlijkse Week van de Kinderrechten. Met diverse activiteiten hebben onze toekomstige professionals in deze week nagedacht over kinderrechten. Via de Reis door de meldcode werd ook het onderwerp kindermishandeling besproken. De meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het was voor de studenten een pittige, maar interessante week waarin ze handvatten hebben gekregen om in de beroepspraktijk de rechten van kinderen te bewaken.

Grote betrokkenheid studenten en docenten
Onderwijsleider Jared Hiwat is al jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Kinderrechtenweek bij Albeda: “Het is mooi om te zien hoe dit onderwerp leeft binnen ons college. Docenten hebben van alles georganiseerd om onze studenten te laten nadenken over hoe belangrijk het is dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Op al onze locaties in Rotterdam, Vlaardingen en Spijkenisse is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties aan de orde gekomen. De ene keer via een spel, de andere keer via een groepsopdracht, een gastcollege, thematafel met leesboeken of een film.” Docent Nathalie Janga, van de opleiding Sociaal werker beaamt dit: “Docenten en studenten vinden het onderwerp belangrijk. Er was bijvoorbeeld ook een student aanwezig, die tijdens haar zwangerschapsverlof haar pasgeboren baby kwam laten zien. Ze wilde graag erbij zijn.”

Is armoede een risicofactor voor kindermishandeling?
Op vrijdag 24 november gingen ruim 250 eerstejaars studenten naar De Hillevliet (broedplek voor cultuur & maatschappij) in Rotterdam voor een film met talksessie. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Who am I, een stichting die zich inzet om verborgen onderwerpen bespreekbaar te maken. Docent Jessy Waaldijk: “De studenten kregen fragmenten te zien uit de docuserie: The trials of Gabriel Fernandez. Het gaat over de moord op een jongen en de rechtzaak die daarop volgt. De rol van voogden en maatschappelijk werkers roept vragen op over de bescherming van kwetsbare kinderen binnen het systeem. Dit kwam hard binnen bij een aantal studenten. Na afloop van de documentaire werden er vragen gesteld aan de studenten zoals: wat is een corrigerende tik? Mag dit en wanneer is het kindermishandeling? Is armoede een risicofactor voor kindermishandeling?”

Ik wens voor een kind…
Op de locatie in Vlaardingen kregen studenten van de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker en Sociaal werker een les van Schiedams Lef, waarbij ze het geboortespel hebben gespeeld. Docent Eva Höfkens vertelt hierover: “Het Geboortespel liet de studenten ervaren dat je geen keus hebt hoe je geboren wordt. Je kunt geboren worden als jongen, meisje, intersekse, hetero, homo, bi, transgender, arm, rijk, moslim, christen of atheïst? Diversiteit wordt door middel van het Geboortespel op een luchtige manier bespreekbaar gemaakt. De studenten vonden het erg leuk en waren heel open en konden met elkaar hun ervaringen delen. Ze leren zich zo ook in iemand anders te verplaatsen, iets wat ze voor hun opleiding ook moeten kunnen. Verder kon elke student een wens in de wensboom hangen, die startte met de zin: Ik wens voor ieder kind…”