mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Minister Dijkgraaf bij WHC

Inspirerend werkbezoek minister Dijkgraaf aan campus World Horti Center

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bracht maandag 18 september, op uitnodiging van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bezoek aan World Horti Center (WHC) in Naaldwijk. MBO Westland biedt hier in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen aan om studenten op te leiden voor toekomstige arbeidsmarkt.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven van groot belang
Tijdens een rondleiding langs onder andere de all-climate kas en het mechatronicalokaal sprak de minister met mbo- en hbo- studenten onder andere over de toegevoegde waarde van deze unieke campus. Daarnaast ontmoette de minister docenten, practoren en ondernemers die betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband tussen onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Het werkbezoek van minister Dijkgraaf onderstreept het belang van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor het stimuleren van een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en nieuwe werkgelegenheid.

Kennisdeling voor innovatie, verbinding en inspiratie
World Horti Center in Naaldwijk is het kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector en één van de campussen in het campusnetwerk van de MRDH. Hier komen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen om gezamenlijk te innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Met als doel het aanwakkeren van innovatie in onder andere de internationale tuinbouwsector. WHC maakt samen met Dutch Fresh Port in Barendrecht en het Horti Science Park in Lansingerland deel uit van een groter samenwerkingsverband van drie Greenport-campussen in de regio. Jaarlijks trekt deze campus meer dan 25.000 internationale professionals aan. Ruim 1200 mbo-studenten volgen hier dagelijks onderwijs, en meer dan 100 bedrijven zijn betrokken bij deze dynamische campus.

Samenwerken voor banen van nu en de toekomst
MBO Westland, waarin de onderwijsinstellingen Lentiz, ROC Mondriaan en Albeda participeren, creëert hier een leeromgeving waarin verschillende onderwijsniveaus en bedrijven intensief samenwerken om studenten op te leiden voor banen van nu en de toekomt. De focus ligt daarbij op digitalisering, klimaat en innovatie in de glastuinbouw. Deze leeromgeving biedt zowel studenten in initiële opleidingen als bestaand personeel de mogelijkheid om onderzoekend te leren en zich te ontwikkelen. Op deze campus wordt daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de drie prioriteiten die minister Dijkgraaf eerder benoemde voor het mbo: het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages, en het verbeteren van onderwijskwaliteit, ook via onderzoek en innovatie. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten.