mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Ron en Simone

Het goede blijven doen

We leven in een bijzondere tijd die zowel angstig als hoopvol stemt. De situatie in het Midden-Oosten leidt tot heel veel verdriet en discussie. Dat geldt ook voor de verkiezingsuitslagen van afgelopen week. Wij krijgen bezorgde reacties en er is veel commotie. Het maakt collega’s en studenten angstig! Wij krijgen als college van bestuur vaak de vraag wat wij hiervan vinden. Wij kunnen en mogen geen politieke standpunten innemen, maar we kunnen wel zeggen waar we voor staan.

Bij Albeda is iedereen welkom; wie je ook bent, waar je ook vandaan komt ongeacht kleur, geloof, politieke opvatting of geaardheid. Wij zijn een inclusieve gemeenschap, we hebben respect voor elkaar en iedereen heeft recht op haar of zijn eigen mening zolang het niet beschadigend is voor de ander. Wij vragen onze collega’s en studenten om open te staan voor elkaars ideeën en standpunten en in harmonie de dialoog te voeren, want we horen bij elkaar. Niet voor niets hebben wij vijf beloften:

  • Wij zien je!
  • Wij helpen elkaar!
  • Wij zijn overal!
  • Wij werken samen!
  • Wij doen wat werkt!

Alleen door liefde en vertrouwen te omarmen kunnen we het goede blijven doen. Onze studenten en onze collega’s vormen hierbij onze hoop.

Ron Kooren & Simone Fredriksz
College van bestuur Albeda