mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Rotterdamse aanpak

Een veilige stageplek met de Rotterdamse aanpak: van signaleren naar acteren

Vanochtend vond het congres ‘Een veilige beroepspraktijkvorming en werkplek voor alle studenten!’ plaats. Beroepspraktijkvorming (bpv), ook wel stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. SBB, Albeda en Zadkine hebben de handen ineengeslagen om met de ‘good practices’ een nieuwe gezamenlijke werkwijze uit te werken in een helder handelingsprotocol.  

Signaleren en melden van onveilige situaties is cruciaal
Het concrete doel van de bijeenkomst was dan ook om bpv-begeleiders, coördinatoren en adviseurs bewust te maken van het belang van het signaleren en melden van onveilige situaties op de bpv- of werkplek. Het is essentieel dat de mensen uit de praktijk weten dát ze moeten melden, hoe ze moeten melden en bij wie ze moeten melden. Én belangrijker, dat zij erop kunnen vertrouwen dat er daadkrachtig wordt opgetreden. Vanaf de melding wordt het onderwijs ontzorgd en/of ondersteund door de specialisten.De verantwoordelijken van de integrale veiligheid van Albeda en Zadkine, respectievelijk Dirk Jan Verstraten en Arjen Janssens benadrukten dat het signaleren van onveilige situaties op de bpv- of werkplek een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

“Het is ontzettend belangrijk om onderling van elkaar te weten wie er wat in het proces doet. We moeten daarom de handelingsverlegenheid van collega’s bij een onveiligheid op een stageplek, zien te doorbreken. Alleen dan kunnen we samen in actie komen en waar nodig maatregelen nemen bij een incident”, aldus Dirk Jan Verstraten.

Caroline Koetsenruijter van het Instituut KCB onderstreepte het belang van openheid en het doorbreken van stilte in grensoverschrijdende en onveilige situaties. Zij benadrukte het belang van een cultuur waarin iedereen zich vrij moet voelen om signalen te delen.

Een centraal meldpunt en landelijke uitrol
Ron Kooren (voorzitter cvb Albeda), Marloes de Vries (voorzitter cvb Zadkine) en Corrola Hommen (bestuursvertegenwoordiger SBB) benadrukten het belang van dit Rotterdamse initiatief dat wat hen betreft een landelijke uitrol krijgt. Bijvoorbeeld met een centraal meldpunt waarbij direct alle partijen op zijn aangesloten. Deze aanpak, van signaleren naar acteren, heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de helderheid omtrent de procedures en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en SBB. Ook de cruciale rol van informele relaties en kortere communicatielijnen in dit proces werd benadrukt.

Met een grote opkomst van belangstellenden was dit congres een succes. Vooral het onderwijs gaf aan blij te zijn dat het nu voor eens en altijd duidelijk is dat we moeten melden en dat wij ook écht ontzorgd worden als onderwijs.