mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Mo aan het spreken

'De ruimte van gelijke kansen is een plek voor iedereen': Kansengelijkheid in het mbo

13 juni hield practor Mohamed Bouziane zijn inspirerende rede “De ruimte van gelijke kansen is een plek voor iedereen.” Sinds vorig jaar leidt Bouziane het practoraat gelijke kansen bij Albeda, naast het al bestaande practoraat leerwerkplaatsen. Zijn rede markeert een belangrijke stap in het bevorderen van kansengelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Bouziane benadrukte niet alleen het belang van gelijke kansen, maar richtte zich vooral op hoe we dit binnen ons onderwijs kunnen realiseren. Hij pleit voor het bewust creëren van ruimte: ruimte laten, ruimte maken en ruimte bewaken.

"Het gaat om de ruimte om verschillende sociale en professionele codes aan te leren en om een gevoel van eigenaarschap te ontwikkelen. Deze ruimte moet niet alleen voor studenten, maar ook voor onderwijsprofessionals beschikbaar zijn”, aldus Mohamed Bouziane.

Mo spreekt - volle zaal

De zeven vinkjes
In zijn toespraak verwees Bouziane naar het werk van schrijver Joris Luyendijk over de "zeven vinkjes" – sociale kenmerken die aangeven hoe dicht iemand bij het maatschappelijke midden staat. Bouziane: “Elk vinkje vertegenwoordigt een aspect van sociale inbedding. Dit vergroot de toegang tot macht en middelen. Elk vinkje dat je mist, vergroot de afstand tot het midden en bemoeilijkt het om mee te doen en erbij te horen.” Dit onderstreept hoe belangrijk het is om actief in te zetten op kansengelijkheid.

‘Het aanpakken van deze ongelijkheid is geen luxe’
Simone Fredriksz, lid van het college van bestuur van Albeda, spreekt haar trots uit over het practoraat: “We zijn verheugd dat Mohamed Bouziane met zijn rede zoveel belangstellenden heeft weten te bereiken. Kansenongelijkheid is niet alleen een kwestie van gemiste mogelijkheden, maar van onbenut potentieel en verloren dromen. Het aanpakken van deze ongelijkheid is geen luxe, maar een noodzakelijke investering in een sociale en rechtvaardige samenleving. Elk individu verdient de kans om te groeien, te leren en bij te dragen aan de wereld om hen heen. Het is essentieel dat we blijven werken aan kansengelijkheid binnen ons onderwijs.”

Drie pijlers van het practoraat
Het practoraat gelijke kansen richt zich op drie kernpijlers: voortijdig schoolverlaten, maatschappelijke vorming en studiesucces.

  1. Voortijdig schoolverlaten: Het verminderen van voortijdig schoolverlaten is cruciaal. Door vroegtijdig risicofactoren te signaleren en begeleiding te bieden, wil het practoraat ervoor zorgen dat studenten hun opleiding afmaken.
  2. Maatschappelijke vorming: Studenten die zich thuis voelen binnen hun onderwijsomgeving presteren beter. Het practoraat streeft ernaar een omgeving te creëren waarin studenten zich gewaardeerd en verbonden voelen, waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving.
  3. Studiesucces: Het Albeda-brede programma voor studiesucces ondersteunt studenten, vooral diegenen die door sociaaleconomische uitdagingen extra hulp nodig hebben. Het practoraat onderzoekt hierbij de rol van eigenaarschap en betrokkenheid bij het succes van studenten.

Boekje overhandigt

De stem van de studenten
Tijdens de rede toonde Bouziane enkele videogesprekken met studenten, opgenomen voorafgaand aan het evenement. Na de rede vond een panelgesprek met negen studenten en medewerkers plaats, aan hen werden vijf stellingen voorgelegd zoals Welke rol heeft de docent hierbij? En Hoe staan we er over vijf jaar bij, wat kunnen we daarover afspreken? De antwoorden hierop gaven een waardevol inzicht in hoe zij het belang van gelijke kansen ervaren en hoe graag ze betrokken willen worden bij het realiseren van de doelen. Het practoraat gelijke kansen heeft deze drie ambitieuze doelen gesteld:

  1. Praktisch onderzoek: Onderzoek dat direct toepasbaar is in de Rotterdamse context.
  2. Betrekken van studenten: Studenten worden actief betrokken als studentonderzoekers, met een belangrijke rol in het signaleren van problemen en kansen.
  3. Toegankelijk onderzoek: Bouziane wil onderzoek toegankelijk en relevant maken voor studenten. Door resultaten te vertalen naar praktische toepassingen, zoals feedback voor onderwijsteams of zelfinzicht voor studenten, worden de bevindingen direct bruikbaar.

Meer informatie
De publicatie van de practorale rede: “De ruimte van gelijke kansen is een plek voor iedereen: Kansengelijkheid in het mbo” kan hier worden gedownloadHet NRC plaatste donderdag 13 juni 2024 een interview met Mohamed Bouziane dat hier terug te lezen is.

Voor meer informatie over het practoraat gelijke kansen, neem contact op met Mohamed Bouziane, via e-mail [email protected]. Het practoraat gelijke kansen maakt deel uit van het programmabureau strategie & gelijke kansen dat Albeda-brede strategische programma’s oppakt.

Voor pers gerelateerde vragen, neem contact op met Rateb Abawi, strategisch adviseur en woordvoerder, via telefoonnummer 06 38 55 76 79 of e-mail [email protected].