mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Hijsen duurzaamheisvlag

Albeda hijst de vlag voor Duurzaamheid

Met het hijsen van de vlag op 25 september geeft Albeda het startsein voor haar deelname aan de internationale beweging om aandacht te vestigen op de Sustainable Development Goals (SDG's). Simone Fredriksz van het college van bestuur benadrukt: "Door de vlag op al onze locaties te hijsen, willen we een duidelijk signaal afgeven dat Albeda zich actief inzet voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld." 

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen voor Albeda het kompas voor duurzaamheid. Duurzaamheid is één van de speerpunten van Albeda.

Onderwijs voor de Toekomst
"De arbeidsmarkt verandert in rap tempo, en competenties op het gebied van duurzaamheid zijn daarbij onmisbaar," stelt Simone. "Dit initiatief is slechts een facet van onze toewijding aan toekomstgericht onderwijs. We geven onze studenten de tools om als actieve, bewuste burgers bij te dragen aan oplossingen, zowel op wereldwijde als op regionale schaal, dicht bij huis, in de stad.”

Het studiesucces verhogen we door de leerbehoefte van de student telkens centraal te stellen en kritisch naar onze eigen rol in het proces te kijken. Door de SDG's in het curriculum te integreren, moedigen we studenten aan om actief na te denken over complexe vraagstukken zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. "We zien onze studenten als 'changemakers' die een grote sociale en ecologische impact kunnen maken. Ons onderwijs is van cruciale waarde voor het aanpakken van deze uitdagingen,” voegt ze toe.

Activiteiten
De vlag zal blijven wapperen tot en met 10 oktober, wat eveneens de Dag van Duurzaamheid in het Onderwijs is. Gedurende deze periode zal Albeda diverse succesvolle initiatieven presenteren. Deze zijn afkomstig uit zowel de verschillende opleidingen als uit de bedrijfsvoering. Studenten en medewerkers zullen hun ervaringen delen over hoe zij hebben bijgedragen aan een meer duurzame wereld.

De SDG-vlag is gemaakt van duurzaam doek en van 100% gerecyclede petflessen.